Birds' name Index
(Japanese name)

English name

A
Akagashira-sagi
Akagera
Akahara
Aka-tsukushi-gamo
Aoashi-shigi
Aoji (couple)
Aoji (male)
Hama-shigi, Ao-sagi
Atori
Atori (flock)
Atori (in the tree)
Atori (roosting)
Atori (two)

B
Ban
Ban: mother and her baby
Ban(juvenile)
Ban(juvenile)

C
Chushaku-shigi

D
Daisagi
Daisagi (catching fish)
Daisagi (rising sun)

G
Goi-sagi
Gojukara

H
Hagimashiko
Haku-sekirei (immature)
Hama-shigi
Hama-shigi, Ao-sagi
Hera-shigi
Hidori-gamo
Hiyodori
Higara
Hiyodori(in the woods)
Hoaka
Hoshi-garasu
Hoshi-hajiro (male)
Hoshi-mkudori

I
Iso-hiyodori (female)
Iso-hiyodori (male)
Isuka (male)
Isuka (female)

J
Jo-bitaki(male)


K
Kaitsuburi
Kanmuri-kaitsuburi(1)
Kanmuri-kaitsuburi(2)
Kanmuri-kaitsuburi(3)
Kawagarasu
kawagarasu (juvenile)
Kashiradaka
Karugamo
Kawau
Keimafuri
Kiashi-shigi
Kiashi-shigi
Kibashiri
Kiji
Kikuitadaki
Kirenjaku
Kiriai (juvenile)
Ki-sekirei (female)
Ko-ajisashi (ad. & juvs.)
Ko-ajisashi (hovering)
Ko-ajisashi (chasing)
Ko-aoashi-shigi
Ko-mukudori
Ko-oba-shigi
Koori-gamo (female)
Koori-gamo (male)
Kurosagi
Kurotsura-herasagi
Kurotsura-herasagi
(stretching)

M
Magamo
Magan
Magan(in the morning)
Magan (landing)
Magan (spreading his wings)
Ma-hiwa
Ma-hiwa (back shot)
Medai-chidori (two)
Medai-chidori
Mejiro
Mejiro (in the snow)
Mejiro-gamo (male)
Miyakodori
Miyakodori (two)
Miyama-hojiro(male)
Miyama-kakesu
Miyama-kakesu
Miyubi-shigi
Miyubi-shigi(2)
Miyubi-shigi(3)
Mukudori

N
Nabezuru
No-bitaki (female)
No-bitaki (male)
No-bitaki (nursing)
No-goma

O
Ojiro-Bitaki(female)
Ojiro-washi
Ooji-shigi
Ooruri (front)
Ooruri (back)
Oo-sorihashi-shigi
Onaga-gamo (female)
Onaga-gamo (male)
Oo-hishikui
Oowashi

R
Ruri-bitaki (female)
Ruri-bitaki (male)

S
Sabaku-hitaki
same-bitaki
Sendai-mushikui
Shijukara
Shijukara (juvenile)
Shijukara (juvenile 2)
Shijukara (in the snow)
Shima-enaga
Shima-goma
Shime
Shinori-gamo
Shiraga-hojiro
Shiroeri-ohamu
Suzume
Suzume (in the snow)

T
Tancho
Tashigi
Tonen
Tonen (midnight)
Tsugumi
Tsuru-shigi
Tsumi
Tsutsudori (juvenile)

U
Umineko
Umineko (many)
Umineko (four)
Uso (female)
Uso (male)

Y
Yamagara
Yamasemi (1)
Yamasemi (2)
Yamasemi (3)
Yamasemi (hovering)
Yamasemi (female)
Yamasemi (in the blossoms)
Yamasemi (juvenile)
Yamasemi (male)
Yoshi-gamo (male)
Yuki-hojiro
Yurikamome
Yurikamome (immature)

Other Photo Index

 • After the tide is out 1
 • After the tide is out 2
 • Dawn in Izunuma
 • Dawn in Wajima
 • Kometsuki-gani
 • Kaki and other shell fishes
 • Shijukara (nest)
 • Shower
 • Storm (Ao-sagi, Hashiboso-garasu)

  English name index / Our birding map / Geographical index / Search / Photo Gallery title page