HF DX Web Cluster from JAPAN

Nov 1999 thru December 1999

Reporter DX Call Freq(MHz) UTC Date(YYMMDD) Beam GL Remarks
DS5RYB D90TKY 21.305 0905 991231
JH3DMQ/QRP OH7WP 21218 0619 991230 150 LP QRP5W
UT1YV UT1YV 28550 2040 991229 90 KN28 TEST
JE1TTI 3D2RW 10105 0922 991229 QSL via ZL1AMO.
JF1CDX SV1CEI 21270 0640 991229 LP
JG1QZW BT20OO 7.005 0958 991226
WA2TWS JI2ZEY 21.353 2251 990328 RR7 ant FN20NN JI2ZEY not in Buckmaster database
JE1CPB CE0ZIS 14260 0801 991225 VY STRONG
JF1CDX 9H1ZA 28008 0730 991225
DK5WL 4Z4SZ 7011 2208 991224 jn39ww 7w + R7000
JA7AGO 8J1RL 10104 1935 991224
JM3LHS/M 3D2AG/P 28 0324 991224
VK4NM HV0A 21020.8 1502 991224 599 even in VK4. Mri Xmas to all !
RA0FF RA0FF 3793 1444 991224 http://ra0ff.snc.ru
JA1NSJ PY0FT 28500.0 0510 991222 180 cq ja
JA6AYI VK0LD 14003 1112 991222 160
JJ4MHQ CX1EU 28472.0 0415 991221
JJ4MHQ PY2RIK 21.300.9 0728 991220
JJ4MHQ OXQQHJ 21300.9 0728 991220
HS1NGR XX9TVI 14.182.70 15.13 991219 sato via 7k1ouo
JJ4MHQ PY2RIK 28510.9 0040 991218
JJ4MHQ XX9TVI 28508.00 0553 991217 Via:7K1OUO
JJ4MHQ TI2CC 28495.0 2323 991216
EA5XV EK7DX 7065 22 26 991216 35
JO6EDD 5T5U 28595.5 1305 991216 140 UP 5 LP
N8CHB 8R1WD 18165.0 21:02 991214 op Peter
JR0JCB 8J1RL 18071.0 1423 991214 cq cq
JH5YAQ J80K 7.007 0929 991213 45
N8CHB MJ/PA3GIO/P 18145.0 14:22 991212 IOTA EU-013
EA1BCK SV1DKR 28539.2 14.11 991212 contest
JJ4MHQ LU7DW 25508.0 0425 991212
JJ4MHQ NH6YK 28450.0 0416 991212
JJ4MHQ KH7R 28461.0 0414 991212
JJ4MHQ CX5BW 28493.0 0409 991212
VQ9VK VQ9IO 28029.6 0315 991212 CQ TEST (QSL VIA CBA)
OD5NA OD5NJ 28468.0 07:09 991211 QSL VIA CBA
N1TO/MM VQ9IO 28054.0 0500 991211 CQ TEST
JJ4MHQ LU9MBY 28.495.0 2329 991210
JH5YAQ VP5/K9DX 7.059 1205 991210 120 zl beam st
JH5YAQ VK0LD 14.150 1200 991210
LZ1NG LZ1NG 3794 2130 991209 Need JA-PREFECTURES:AOMORI,GIFU,NARA,ISHIKAWA,SHIMANE,YAMAGUCHI,NAGASAKI,OITA
EW2AA 4S7FEG 28.008 07.45 991209
LZ1NG LZ1NG 3.794 21:30 991208 45 KN22JC NEED JA PREFECTURES ON 80M. :AOMORI,GIFU,NARA, ISHIKAWA,SHIMANE,OKAYAMA,NAGASAKI,OITA,
N8CHB EA1ABT 18.112.2 1908 991207 op Luis
N8CHB N8CHB 18150.0 15:30 991207 32 test
JA9RRH ZD9BV 21.275 0730 991205 net notaker
VE2JCW VE2JCW 21190.0 0402 991205 fn25 gudluck
W9RXJ VK0LD 14 1200 991205
EA8NL EA8ZZ 3.792 0121 991205
JK1LUY 5P1ER 14.024 0937 991204
JK1LUY PV7ZZ 14.009 0731 991204
JE1CPB FS/W2QM 14.198 0442 991204
JK1LUY XU7AAV 14.026 0107 991204 via G4ZVJ
JK1LUY 5B4/RW3TJ 14.010 0554 991203
JK1LUY FS/W2QM 14.030 0045 991203
VK8NSB DJ9IN 21242 0930 991202 iota eu-047 lp
JK1LUY V51AS 14.016 0520 991201
JK1LUY ZP6/N3BNA 14.022 0534 991130
JK1LUY 9U5D 14.034 0525 991130
JK1LUY PY0ZFO 14.025 0410 991130
PA3EZL DX1S 21.066 1150 991128 CQ CW CONTEST
DL0WW EU5F 28027.1 0630 991128
EU6TV EU5F 28044.5 0601 991128
JR0JCB OX/N6AA 14065.0 0447 991128 0 cq test
W3MF K3PH 21065.9 2213 991127 CQ Contest
JR0JCB ZS0E 21031.8 1206 991127 259 qsy
F5CWU F5CWU 28.495 0907 991126 LOOKING FOR AS AND OC
RX3AEX 5B4/RW3TJ 14007 0555 991126 cq cq qsl via rw3tj
RX3AEX P40E 7004 0548 991126 cq cq
JK1LUY T32CC 14.028 0655 991125 via K4OVW
JK1LUY DL2GG/YV5 14.019 0626 991125
JK1LUY YV1DIG 14.028 0553 991125 via JA0KSB
JK1LUY 8P9EV 14.036 0517 991125
JK1LUY HK3JBR 14.007 0444 991125
JK1LUY WJ7R/C6A 14.005 0428 991125
KH7DM XX9TDX 28495 0412 991125
JK1LUY P40E 14.025 0355 991125
JK1LUY ZP6/AB2E 14.027 0307 991125
JK1LUY ZP5GPM 14.014 0124 991124
5B4/RZ9UA 5B4/RA9JX 1828.5 1900 991124 qsx 1911.0
JK1LUY H44MX 7.002 1034 991124
K6OGF PR7PO 7007.5 0853 991123
JA6AJT CT3/TF3CW 21.014 0810 991124 LONG PASS
JK1LUY T32BE 14.016 0725 991124
JK1LUY P40J 14.018 0630 991124
JJ4MHQ UT0IO 28.510.0 0615 991124
JK1LUY N7NU/C6A 14.005 0511 991124
JK1LUY T32PO 14.024 0426 991124
JA0NZR VP2MGU 28.013 2205 991123 50 CQing up1-2
JR0JCB VK0LD 14195.0 0927 991123 169 Macquarie Is
JA9RRH 9U5D 14082 0508 991123 tty easy
WA2JUN 5A1A 28580.0 1445 991121
JE1CPB R1ANZ 21.244 1135 991121
JE1CPB FY5FU 14.222 2300 991119
JJ1TBB 3W6DK 14.195 1740 991119 240
JE1CPB OX3LG 14260 2213 991116 Strong
JE1TTI 3D2IO 10.107 1356 991117 QSL via DL7VRO
JA1KQX 9M6OO 14077.8 1037 991116 TTY
JK1LUY ZV4C 14.014 0348 991116
KH7DM 9M6OO 28495 0306 991116 Spratly Isl
JJ4MHQ NL7Z 28.497.0 0244 991116
KH7DM 9M6OO 28495 0413 991115 Spratly Island
JE7MQB 9MOO 3.501 1235 991114 as 1S Spratly Is.
JJ4MHQ RW3GX 28.490.5 0925 991114
JJ4MHQ BV3FG 28.518.0 0923 991114
JJ4MHQ UA4LCQ 28.531.6 0902 991114
JJ4MHQ RV9WZ 28.518.5 0900 991114
JJ4MHQ HV4NAC 28.503.0 0854 991114 VIA@IK0FVC
JJ4MHQ HV4ANC 28.503.0 0854 991114
JJ4MHQ S55T 28.492.0 0850 991114
JJ4MHQ EM8I 28.488.8 0848 991114
JJ4MHQ UA9JDP 28.475.5 0844 991114
JJ4MHQ S57BFO 28.450.0 0840 991114
JJ4MHQ RA3AUU 28.412.0 0838 991114
JJ4MHQ S54G 28.341.5 0834 991114
JJ4MHQ RX9FM 28.404.8 0831 991114
JJ4MHQ UU7J 28.468.5 0829 991114
JJ4MHQ RK9JWV 28.461.7 0616 991114
JJ4MHQ UA3BL 28.446.7 0613 991114
JJ4MHQ RK6CZ 28.431.9 0611 991114
JJ4MHQ UT2IY 28.429.3 0604 991114
JJ4MHQ RV0AU 28.416.5 0259 991114
JJ4MHQ EX8MDA 28.428.5 0255 991114
JJ4MHQ RA0AM 28.454.0 0251 991114
JJ4MHQ LU1FKR 28.496.0 0246 991114
JJ4MHQ BV7FF 28.492.1 0236 991114
JJ4MHQ YB0DX 28.520.0 1114 991114
JJ4MHQ DU67SAN 28.500 0125 991114 VIA@DU1SAN
JJ4MHQ JT1BV 28.506.0 0122 991114
JJ4MHQ VA4DW 28.450. 0116 991114 VIA@BD4DW
JJ4MHQ VR2BG 28.482.5 0112 991114 Brett
JJ4MHQ BV3FQ 28.501.0 0109 991114
RA4HT RK4HWW 3793.7 1840 991113
JR1RKA ZS8D 14270 1412 991112
JE1CPB VK8CI 28.460 08:22 991112 strong
CU2YK CU2YK 14200 21:00 991111 testing
JH6WMJ 9M6OO 21290 1300 991111 240 SPLATLY
JH6WMJ V63CP 14180 0925 991111 120
KH7DM HS0ZAZ 28492 0840 991111
KH7DM VK8CI 28460 0807 991111 Croker Isl OC-229
KH7DM VQ9CV 28459 0519 991111 Correct freq to 28459
KH7DM VQ9CV 28249 0518 991111
DL5MHR R1AND 14.021 18.00 991110
JH6WMJ R1ANZ 14192 1230 991110
KH7DM V63AO 28495 0552 991110
JK1LUY KH4/W0UFO 14.011 0708 991108 QRP 5W
VL5AAA RY0 PP PPPPP 991108 TEST
KK5OQ V47GU 14085.8 2114 991108 rtty, up
KH7DM VK8ML 28460 0717 991108 Correction IOTA OC-173
KH7DM VK8ML 28460 0717 991108 IOTA 173
JK1LUY TR8XX 14.029 0624 991108
JE1CPB VP2MGS 14.255 0845 991107
JE1CPB FO0AOI 14.261 0643 991107 MARQUESAS IS
OD5NA OD5NJ 28460.0 0543 991107 CQ CQ LONG-PATH
JK1LUY A61AF 14.005 2136 991106
JF4AIS HZ1RT 7.042 21:06 991106
JK1LUY HB0/HA4DX/P 14.010 0740 991106
JK1LUY EV5B 14.008 0703 991106
JK1LUY FO0THA 14.014 0627 991106 via DF2IY
WP4Q JR3IIR 14.192 0540 991106 VY STRONG SIGNAL
JK1LUY KL9A 14.002 0511 991106
KH7DM AB5EB 28455 2332 991105 IOTA NA-143 QSL via AD5A
VE2HQ VE2HQ 7075 2100 991105 calling cq Japan L.P.
OD5NA OD5NJ 18140.0 07:00 991105 CQ LONG PATH PACIFIC FAR-EAST
VE2HQ VE2HQ 7.064 2131 991104 looking fer JA L.P.
JJ4MHQ DU67HBC 7.067.0 1609 991104 Via JA1NAQ
JH1XFR R1AND 212494 1254 991104 210
JK1LUY 6K0IT 7.009 0915 991103
JK1LUY HI9/DL4ALI 14.002 0744 991103
JK1LUY FY5YE 14.010 2236 991102
EA5XV 9H1EU 7043.9 2128 991102
JK1LUY 6W6/K3IPK 14.022 0800 991102
JK1LUY HB0/HA4XG/P 14.010 0751 991102
JK1LUY T88AY 14.024 0713 991102 via JA7AYE
AA2WN TI5/JE6MEU 28490 2349 991101 CQ JA, in Japanese YL Op
AA2WN TI5/JA6WFM 28490 2348 991101 CQ JA, YL operator
EA5XV ED5ELT 14195 1049 991101
OD5NH OD5NH 28491.0 0822 991031
JE1CPB ZF2MK 28.440 2212 991031
JE1CPB ZX0F 14.140 2032 991031
JH1XFR V8A 21359 1311 991031
JH1XFR 9J2A 21383 1309 991031 270
JJ4MHQ RS0F 7.071.2 1239 991031
JR0QFA T33Y 14.2145 1123 991031
JJ4MHQ AH2R 7.079.4 1132 991031
JJ4MHQ TI5EBU 7.044.8 1117 991031
JJ4MHQ IO5A 21.353.7 1110 991031 TEST
JH1XFR PJ4B 213712 1051 991031 lp?
UR3IDV UR3IWA 21.413 0908 991031
UR3IDV UR3IWA 21368 0907 991031
JJ4MHQ ER0F 21.164.0 0837 991031 QSL:UX0FF TEST
JJ4MHQ BW0R 21.188.8 0832 991031 TEST
JJ4MHQ 9A2R 21.296.9 0828 991031 TEST
JJ4MHQ SL3A 21.300.4 0821 991031 TEST
JJ4MHQ M6T 21.325.3 0818 991031 TEST
JJ4MHQ 9M2R 28.530.6 0806 991031 TEST
JJ4MHQ IQ4A 28.525.4 0748 991031 TEST
JJ4MHQ OH1F 28.522.0 0746 991031 TEST
AH6TM JA6ZPR 14.284 0745 991031 Calling, but not listening for responce :(
JJ4MHQ OM8A 28.516.8 0743 991031 TEST
JJ4MHQ S50Q 28.505.0 0739 991031 TEST
JJ4MHQ EX9A 28.500.1 0737 991031 TEST
JJ4MHQ OH0Z 28.471.1 0724 991031 TEST
JJ4MHQ 9A9A 28.458.0 0702 991031 TEST
JJ4MHQ HG6N 21.354.6 0653 991031 TEST
JJ4MHQ RM6A 21.346.1 0651 991031 TEST
OD5NA OD5NJ 14280.0 0635 991031
SV1CID SV1CQN 21345 06:30 991031
JJ4MHQ S50U 21.333.6 0626 991031 TEST
JJ4MHQ V8A 21.311.0 0621 991031 TEST
JJ4MHQ RU1A 21.307.1 0619 991031 TEST
JJ4MHQ OT9A 21.296.4 0618 991031 TEST
JJ4MHQ B4R 21.264.0 0613 991031 TEST
JJ4MHQ YZ9A 21.261.5 0611 991031 TEST
JJ4MHQ IG9A 21.248.9 0608 991031 TEST
JJ4MHQ RM4W 28.441.2 0559 991031 TEST
JJ4MHQ JE4VVM 28.471.5 0555 991031 TEST
JJ4MHQ L99D 21.278.0 0544 991031 TEST
JJ4MHQ KH0I 28491.0 0528 991031 TEST
OD5NA OD5NJ 21297.7 0518 991031 LOOKING JA PACIFIC
LU4HXJ LU1HF 28447 0321 991031
JH1SWD 5W0ST 24.897 00:24 991031 QSL Via G4EDG
KG0US KB0VVT 28.748 19:00 991030
OK3KIA S57DX 28.641.0 18:15 991030 Cq Test
OK3KIA S57DX 28.641.0 18:15 991030 Cq Test
ES5RY ES5Q 21.268,3 0815 991030 KO37PQ CALLING CQ
JE1CPB J3A 14.251 08:00 991030
JE1CPB PJ4B 14.204 07:00 991030
JE1CPB V26B 14.241 06:07 991030
LU4HXJ LU1HF 28440 0309 991030 contest

Presented by Waiwai Ham Life!!