50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

November 1999

Reporter DX Call Freq(MHz) UTC Date Mode QSO/HRD Beam GL Remarks
N5JHV JA8JMP 50.110 2345 991130 CW QSO vy strong
N5JHV JA8TMP 50.110 2345 991130 CW QSO vy strong
N5JHV VIDEO 49750 2330 991130 Vid/TV HRD 325 mni 49750 offsets strong
N5JHV VIDEO 49750 2250 991130 Vid/TV HRD 325 s2 VIDEO CQ'ING JA now
ZL3TIC 48MHZ TV 48.240+ 0840 991130 Vid/TV HRD both 48.2395 and 24490 5/
JI1WMI XU7AAV 50.115 0719 991130 SSB QSO 230 RS55 QSB
XU7AAV JE2DWZ 50.115 0705 991130 SSB QSO 59+++QSL-G4ZVJ
JA5CMO XU7AAV 50.110 0705 991130 SSB QSO 260 RS 59
JR2HCB VK7SA 50.110 0444 991130 SSB QSO RS 55 MAURICE
VK3OT ASIAN 47.75+- 0500 991130 AM HRD Carriers 47.75/90/95 559
VK3OT BY TV 49.7406 0500 991130 Vid/TV HRD
VK3OT BEACONS 50.010 0430 991130 Beacon HRD 345 JA JE7YNQ JA6YBR JA2IGY
VK3OT JO6EDD 50.115 0410 991130 SSB QSO
VK3OT JA1KAW 50.115 0405 991130 SSB QSO
VK3OT JJ1LBW 50.115 0400 991130 SSB QSO
VK3OT JA9SJT 50.115 0350 991130 SSB QSO
VK3OT JH0RNN/HQP 50.115 0400 991130 SSB QSO
VK3OT JQ6RUP 50.115 0350 991130 CW QSO
VK3OT JA6SVP 50.115 0341 991130 CW QSO
VK3OT JH2NZM 50.115 0340 991130 CW QSO
VK3OT 7K4XNN 50.115 0335 991130 CW QSO
VK3OT JM2RUV 50.115 0320 991130 CW QSO
VK3OT JG2TSL 50.115 0317 991130 CW QSO
VK3OT JA1CIU 50.115 0316 991130 CW QSO Teru
VK3OT JF1NUV 50.115 0320 991130 CW QSO
VK3OT JE7YNQ 50.027 0315 991130 Beacon HRD qm07
JR2HCB VK7RST 50.298 0420 991130 Beacon HRD RST Peak 599
JI1UHZ VK7RR 50.110 0340 991130 SSB HRD QSY130
JI1UHZ VK7MO 50.110 0336 991130 SSB HRD QSY140
JI1UHZ VK7RAE 50.057 0333 991130 Beacon HRD
JA1RJU ZL4WA 50.108 0257 991130 CW HRD 150
JR2HCB ZL4WA 50.110 0254 991130 CW QSO RST 579 QSY 108CW
JR2HCB ZL3TIC 50.140 0300 991130 SSB QSO RS 55 also ZL3SIX
ZL3TIC JR2HCB 50.140 0300 991130 SSB QSO 5/5 with QSB also 49.750
VK3OT VK4RGG 50.058 0200 991130 Beacon HRD QG62
VK3OT VK4ABP 52.345 0200 991130 Beacon HRD 360 QG26 599
VK3OT VK8RAS 50.0475 0200 991130 Beacon QSO PG66
VK3OT SIBERIAN TV 49.7391 0140 991130 Vid/TV HRD 005 Looking for KL7
VK3OT ZL3NE/ZL1 50.145 0120 991130 SSB QSO 090 RF73 10 watts 5x7 over my QRN.
VK3OT R1 TV 49.75+- 0100 991130 Vid/TV HRD 360 PN Looking for KL7
VK3OT DU1/M/S 43.650 0100 991130 Other HRD Very weak M/data Tx.
VK3OT VIDEO 55.2500 0025 991130 Vid/TV HRD 050 ??? QSB out maybe ZL maybe ZK
VK3OT ZK1-TV 55.2500 2230 991129 Vid/TV HRD 045 ZKTV Cook Is not ZLTV
ZL3TIC VK2DN 50.170 2345 991129 SSB QSO 5/9 also ZL2AAA, ZL1THQ s
VK3OT ZL2MHB 51.0296 2345 991129 Beacon HRD 085 RF80? Napier Hawkes Bay 559 Bea
VK3OT ZL2-FM 50.750 2334 991129 FM HRD 100 RE78 Loud TV sound
VK3OT ZL1-TV 55.2500 2330 991129 Vid/TV HRD 090 Beat with 55.2499-
VK3OT KH8-TV 55.2499 2330 991129 Vid/TV HRD 045 AH45 Possibly KH8 Am Samoa
VK3OT ZL2-TV 45.2500 2250 991129 Vid/TV HRD 090 RF Wellington 9++ No sound.
ZL3TIC 46.240 TV 46.240 2200 991129 Vid/TV HRD very strong also 46.170 o
VK6RO 9MBEACON 50.015 0600 991127 Beacon HRD 9m6 beacon heard in Perth
ZL3TY FK1TK 50.115 0616 991129 SSB QSO
JR2HCB ZL2AAA 50.140 0614 991129 SSB QSO RS 57 RAY
JR2HCB ZM3VTV 50.150 0612 991129 SSB QSO RS 55
JA1RJU ZL1WTT 50.132 0601 991129 SSB QSO 150 RS 59 also ZL3SIX/b
JA1RJU ZL3GS 50.175 0532 991129 SSB QSO 150 RS 59 also ZL3NW loud
JA1RJU ZL2AGI 50.110 0421 991129 SSB QSO 150 RS 59 qsy 50.130
VK2FHN YJ8UU 50.120 0221 991129 SSB QSO 40 57 SOUTH OF SYDNEY
KL7IKV UA0-TV 49.750+ 0200 991129 Vid/TV HRD BP51 de KL7SIX/VK3SIX
VK3OT DU1 M/B 43.650 0200 991129 FM HRD Stll 559 bursts and TV al
VK3OT UA/BY TV 49.752 0145 991129 Vid/TV HRD Back in no path to KL7
KL7IKV JA1RJU 50.110 0130 991129 CW HRD BP51
VK3OT VK8RAS 50.0475 0130 991129 Beacon HRD 345 PG66 559 QSB
VK3OT TONES 47.750 0115 991129 AM HRD Tone modulated carrier
JA7WSZ CE-MUSIC 47.900 0011 991129 Other HRD 100 short time weak
JA7WSZ KL7IKV 50.110 0049 991129 CW QSO 50 RST 559
JA7WSZ V73SIX 50.014 2218 99112829 Beacon HRD 130
VK3OT MUF VV 36.000 0100 991129 Other HRD MUF peaked 0030z now down
VK3OT CHINESE R/T 36.125 0050 991129 FM HRD Chanting and singing 59+
VK3OT UA/BY TV 49.7475 0045 991129 Vid/TV HRD 49.7504/7487/7521 qsb dow
VK3OT DU1 M/S 43.650 0030 991129 FM HRD 345 Scatter
VK3OT VK4 CALL 50.110 0000 991129 SSB HRD CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ C
VK3OT SIBERIAN TV 49.7518 0000 991129 Vid/TV HRD 000 Looking for path to KL7
VK5BC JR2HCB 50.110 0015 991129 SSB QSO PF95 By VK3OT QF12
VK3OT JR2HCB 50.1107 0000 991129 CW QSO PM
JR2HCB VK5ZBK 50.110 0805 991128 SSB HRD 175 QSY 50.160
JR2HCB 9M2/JI1ETU 50.085 0900 991128 Beacon HRD RST 579
JR2HCB 9M2TO/B 50.005 0850 991128 Beacon HRD RST 599+
JR2HCB VK5VF 52.450 0810 991128 Beacon HRD RST 519-529
JH4VCQ YC1MH 50.120 0757 991128 SSB QSO 210 RS 58
JH4VCQ VK2APG 50.150 0729 991128 SSB QSO 180
VK3OT TVDX 50. 2400 991128 Vid/TV HRD http://www.datafast.net.a
VK3OT VK2/VK4 50.110 0900 991128 SSB HRD
JH3OWO YC1MH 50.120 0831 991128 SSB QSO 220
JJ1FDS VK8VF 50.057 0830 991128 Beacon HRD 210 RST559
JH0BQX 9M6AAC 50.115 0807 991128 CW QSO CALL CORR.
JH0BQX 9M2AAC 50.115 0807 991128 CW QSO UP UP UP
JJ1WKX YC1MH 50.120 0756 991128 SSB QSO Fb Sig Right now!!
JH0PVF YC1EHR 50.135 0738 991128 SSB QSO also YC1MH 120
JI2YJV VK' 50. 0720 991128 SSB HRD RS 55-51
JH0PVF 9M6AAC 50.115 0709 991128 CW QSO
JA6LPW 9M6AAC 50.115 0708 991128 CW HRD 225 RS559 CQ
VK2APG FK1TK 50.130 0653 991128 SSB QSO 50 RC37
JE2XBY ZL3SIX 50.040 0557 991128 Beacon HRD 150 RST539 QSB
JA8NAE V63AO 50.120 0547 991128 SSB HRD 155 weak wkd ja0
JO1GIY V63AO 50.120 1546 991128 SSB HRD RS 57 CQ..
VK3OT JA2BZY 28.85 0530 991128 SSB HRD 46.240 TV build up in Nag
JA8NAE V73SIX 50.014 0517 991128 Beacon HRD 130
JA8NAE ZL3AAU 50.160 0416 991128 SSB QSO 160 rs53
JA8NAE ZL3TIB 50.110 0404 991128 SSB QSO 160 qn13er rs53
JE2XBY ZL3TGC 50.145 0446 991128 SSB HRD 150 RS55 CQ..
ZL3TIC JA'S STILL I 50.150 0445 991128 SSB QSO still lots of JA's moved
VK3OT DU M/S 43.650 0400 991128 FM HRD 350 DU1 Weak by scatter
JE3PCP ZL3MW 50.180 0323 991128 SSB QSO
JK7IKU ZL3TGC 50.145 0415 991128 SSB QSO 160 QM09
JA1RJU ZL2CPC 50.105 0332 991128 SSB HRD 150 also ZL3NW 50.180
ZL3TIC MANY JA'S 50.150 0300 991128 SSB QSO another big JA opening wo
JH7LLE ZL4WA 50.1128 0319 991128 CW QSO 175 RST 559
JA3EGE ZL4WA 50.105 0316 991128 CW HRD
BV2DP ZL4AAA 50.125 0510 991128 SSB QSO RS 55 NEW DX
JA1RJU ZL2AX 50.110 0257 991128 SSB QSO 150 also ZL3TIC 50.150
BV2DP ZL3NE 50.110 0440 991128 CW QSO RST539
ZL3TIC 7J6CCU 50.140 0231 991128 SSB QSO up tp 5/5 with QSB
JA3EGE ZL2KT 50.140 0240 991128 SSB HRD RS 57
JE2XBY ZL-AUDIO 50.750 0226 991128 FM HRD 150 Also ZL2TPY
ZL3AAU JR6VSP 50.13 0231 991128 SSB QSO
ZL3AAU 7J6CCU 50.16 0227 991128 SSB QSO re66
JA3EGE ZL2TPY 50.147 0233 991128 SSB QSO RS 58
JA3EGE ZL1MQ 50.110 0215 991128 CW HRD 529
JR3HED KL7??? 50.110 0204 991128 CW HRD 80 KL7??? CQing
VK2FHN FK8CA 50.125 0008 991128 CW QSO RG37 ALSO WKD VK2BHO VK2DN
ZL3TIC VK4BLK 50.110 017 991128 SSB QSO 5/5 with QSB
JR2HCB CE-MUSIC 47.900 0015 991128 FM HRD 90 Weak / VK8VF(519)
JR2HCB YB0ARA/9 50.110 0000 991127 CW HRD 180 CQ.. QSX 885 RST 559
JA8NAE LU9EHF 50.0154 2342 991127 Beacon HRD 85 again
JA8NAE CE-MUSIC 47.900 2329 991127 SSB HRD 90 lu9ehf/b down short time
JA8NAE LU9EHF 50.0154 2249 991127 Beacon HRD 85 weak qsb
VK3OT JA5 AREA 50.147 0930 991127 SSB QSO 345 JA6 beacon 49.7499 video
VK3OT HS-TV 48.2396 1000 991127 Vid/TV HRD 345 53.750 Sound and teletext
VK3OT/SIX JA1>0 50. 2330 991127 SSB QSO 340 QF12ag JA1>JA0 2330>0930 250 QSO
JA6LPW VK8RAS/B 50.047 1203 991127 Beacon HRD 180 RST599+
JQ1AHZ VK4DMI 50.300 0356 991127 Other QSO SSTV RSV=595
JI1CPN VK2PB 50. 0330 991127 SSB QSO
JA8NAE LU9EHF 50.0154 2307 991126 Beacon HRD 80 shor time 43.340s9++
JA8NAE CE-MUSIC 47.900 2255 991126 Other HRD 90 23:49 s9++48.3s5
ZL3NW DS5IJG 50.180 0510 991127 SSB QSO Also today JA1,2,3,4,5,6,
JA8NAE VK3OT 50.110 0535 991127 SSB QSO 180 qn13er thank's qso rs53
JE2XBY VK3AMK 50.0967 0529 991127 RTTY HRD 180 SRI 50.0967kHz
JE2XBY VK3AMK 50.967 0529 991127 RTTY HRD 180 RST529 CQ
JA8NAE VK8VF 50.057 0439 991127 Beacon HRD 210 also vk3six/b weak
JA8NAE V73SIX 50.014 0351 991127 Beacon HRD 135 559alsoweak kh6hme/b
JA3EGE KH6SX 50.103 0431 991127 CW QSO 119 559 QSB
JE2XBY KH6SX 50.1107 0354 991127 CW HRD 110
JE2XBY KH6HME/B 50.0615 0340 991127 Beacon HRD 110 RST539 QSB
JH9INY VK9NS 50.110 0328 991127 SSB QSO
JA3EGE VK9NS 50.110 0324 991127 SSB QSO 154 JIM RS 59 QSB
JK7IKU VK2PB 50.135 0311 991127 SSB QSO 59++
JE2XBY VK3SIX 50.053 0258 991127 Beacon HRD 180 RST529
JA3EGE ZL4WA 50.140 0205 991127 SSB QSO JACK RS 59+ 100W RONBIC A
JH9INY ZL3JT 50.100 0153 991127 CW QSO
JA3EGE ZL3TBC 50.150 0142 991127 SSB QSO 59
JA3EGE ZL3NW 50.140 0129 991127 SSB QSO
JA1RJU ZL3AAU 50.160 0139 991127 SSB HRD 150 also ZL3NW
JA3EGE ZL3JT 50.100 0135 991127 CW QSO 599
JA3EGE ZL3AAU 50.160 0125 991127 SSB QSO
JA6LPW ZL3TBC 50.150 0154 991127 SSB HRD 170 RS59
JA3EGE ZL3SIX 50039 0155 991127 Beacon HRD 599
JA6LPW ZL3NW 50.140 0148 991127 SSB QSO 170 RS59+
JA6LPW 9M6AAC 50.115 0127 991127 SSB QSO 225 RS59
VK3OT VK8RAS 50.0475 0120 991127 Beacon HRD
VK3OT BY/UA TV 49.750 0100 991127 Vid/TV HRD 350 PN 9+++ Looking to JA
VK3OT YB0ARA/9 50.103 0045 991127 Beacon HRD QSX 885 beaming VK
VK3OT JA1 QSO 50.115 2340 991127 CW QSO 5 QSO PM/QM
VK3OT JA6YBR 50.017 0030 991127 Beacon HRD PM51
VK3OT YB0ARA/9 50.103 0010 991127 CW QSO 360 pi89 FB 579 to 599
JA1RJU ZL3TY 50.120 2343 991126 SSB HRD 150 also ZL2TPY.VK3OT
7J7ADB SO AMR MUSIC 47.9 2344 991126 FM HRD 090
VK3OT UA/BY TV 49.75 1350 991126 Vid/TV HRD Still 9+ I am QRT Konbanw
VK3OT VK8RAS 50.0475 1200 991126 Beacon HRD 345 PG66 Also VK8VF/B 539
VK3OT ZL2-TV 45.2500 1130 991126 Vid/TV HRD RF
VK3OT VK4ABP 52.345 1100 991126 Beacon HRD
VK3OT JE7YNQ 50.027 1100 991126 Beacon HRD
VK3OT BY-TV 49.75+- 1300 991126 Vid/TV HRD 345 Heard now 5 hours 9+++
JA7WSZ KH7QM 50.124 2234 99112526 CW QSO 130 sorry 25NOV
JA7WSZ KH7QM 50.124 2234 991126 CW QSO 130 weak 429
JA7WSZ KH6HME 50.061 2210 991126 Beacon HRD 130 weak today
JA7WSZ V73SIX 50.014 2115 991126 Beacon HRD 130 weak yet
VK3OT SM/LA TV 48.2500 0945 991126 Vid/TV HRD 330
VK3OT VK8GF 50.110 0900 991126 SSB HRD Calling ZL
VK3OT VK7RHT 50.297 0900 991126 Beacon HRD 140 New beacon QRG Hobart Tas
VK3OT EU-TV 48.2396 0910 991126 Vid/TV HRD 300 Also 48.2395 2498 2604
ZL3NW VK4DO 50.140 0850 991126 SSB QSO R5 S1 First VK4 for a whi
VK3OT EUTVDX 48.2395 0855 991126 Vid/TV HRD 335 48.2602/2498/2395+ QRV 10
VK3OT YO4AUL 50.110 0852 991126 CW HRD 330 QF12 ???CFM I am 107 now
VK3OT VK8RAS 50.0475 0845 991126 Beacon HRD 345 pg66 BCN Hr now link to Europe
VK3OT BY-TV 49.745+ 0830 991126 Vid/TV HRD 345 Vy Strong looking for BY/
VK3OT JA6YBR 50.017 0830 991126 Other HRD 350 PM51rt QSB out no QSO call mni t
ZL3NW VK8RAS 50.046 0820 991126 SSB QSO R5 S1
ZL3TIC VK8RAS 50.042 0821 991126 SSB QSO 5/5 with QSB
ZL3TIC 48.260 TV 48.2603 0815 991126 Vid/TV HRD up tp 5/8 also 49.750 5/9
VK3OT UA/BY-TV 49.75+- 0800 991126 Vid/TV HRD 350 PN53 599+ I am QRV 50.110 W JA
VK3OT JA6YBR 50.017 0748 991126 Beacon HRD 350 PM51rt 559 I call no reply now s
ZL3TY VK8RAS 50.047 0800 991126 Beacon HRD Also 49.75, 48.24, 48.26
JH4JPO VK3OT 50.110 0755 991126 SSB HRD 57
JS1LYC YB5QZ 50.110 0611 991126 CW QSO 230 RST559
JH7LLE YB5QZ 50.110 0605 991126 CW QSO 230 RST 559
JS1LYC V85HJ 50.124 0549 991126 SSB QSO RS59
JS1LYC 9M6NA 50.114 0547 991126 SSB QSO RS59
JY9NX JY9NX/B 50.097 0630 991126 Beacon HRD 70 KM71 26 Nov VVV 0630z-
JI1WMI V85HG 50.125 0539 991126 SSB QSO 200 RS59+
JH7LLE 9M6NA 50.115 0458 991126 SSB QSO 220 RS 59
JH7LLE V85HG 50.110 0424 991126 SSB QSO
VK3OT VK8RAS 50.047 0430 991126 Beacon HRD from 0310
VK3OT M/SCATTER TX 43.650 0415 991126 FM HRD Strong with 55.25 DU TV
VK3OT TONES 47.75+- 0430 991126 FM HRD Sth East Asia
JA8NAE V73SIX 50.014 0400 991126 Beacon HRD 130 rst599
VK3OT JA3GR 50.125 0405 991126 SSB QSO
VK3OT JH1RFZ 50.125 0400 991126 SSB QSO 6 el yagi 50W
JA8NAE V85HG 50.110 0423 991126 SSB QSO rs59
VK3OT JA1RJU/H1WHS 50.110 0330 991126 CW QSO 579 FB
VK3OT UA/BY TV 49.75+/ 0300 991126 Vid/TV QSO 9++
VK3OT DU-TV 55.2498 0400 991126 Vid/TV HRD NTSC 55.2498 Video 5x2
VK3OT JA1/2/3/4/0 50.125 0300 991126 SSB QSO I am qrv 50.125 CW to JA
JL4GTO VK4DMI 50.300 0305 991126 Other QSO 150 SSTV RSV 595 Nice Pic...
JA1RJU VK5GN 50.130 0254 991126 SSB QSO 190 also VK3.4's & FK1TK
JH4JPO VK3SIX 50.104 0301 991126 CW QSO 559
JH4JPO FK1TK 50.110 0245 991126 SSB QSO 59+
DU1/GM4COK KH6HME/B 50.061 0250 991126 Beacon HRD 090 getting loud....579 now w
ZL3TIC 48MHZ TV 48.2497 0230 991126 Vid/TV HRD only one carrier up to S5
DU1/GM4COK PY2XB 50.1105 0206 991126 CW QSO 100 GG also wkd PY2BW
ZL3TY DU DATA 43.65 0200 991126 Other HRD
WH6O DU1/GM4COK 50. 0202 991126 SSB QSO 110 CW NOW
JA1RJU ZL3TY 50.110 0202 991126 CW QSO 140 RST 579
DU1/GM4COK KH6HME/B 50.061 0150 991126 Beacon HRD 090 529 with qsb
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+ 0130 991126 Vid/TV HRD lots of offsets....buildi
N0XX V1DEO 49.750 0030 991126 SSB HRD Getting loud into U.S., c
K0GU JA7QVI 50.105 2355 991126 CW HRD Heard in Wyoming
JH7LLE K6MYC 50.105 2332 991125 CW QSO
JA7QVI K6MYC 50.105 2324 991125 CW QSO 60 QM08 599/569
JA7QVI N9JIM/6 50.110 2317 991125 CW QSO 60 QM08 599/599 nice sig!
JA8NAE LU9AEA 50.110 2307 991125 SSB HRD 70 rs55
JA8NAE LU3DL 50.115 2242 991125 SSB QSO 65 rs55 ff94
JA8NAE LW6EUQ 50.110 2236 991125 SSB QSO 65 rs59 gf05
JI2EVL V73AT 50.110 2220 991125 CW QSO CQCQ...103
JA1RJU V73SIX 50.014 2149 991125 Beacon HRD 120 also V73AT cw
JA6LPW 9M6CT 50.110 1254 991125 SSB HRD 225 RS57
JH1EVF KR6CG 50. 0048 99112425 SSB QSO 50
JH1EVF PY5CC 50. 0029 991124 SSB QSO 80
JA8NAE DU1LVA 50.115 1159 991125 SSB HRD 230 rs53qsb 48.240s9++
JA8NAE V73SIX 50.014 1126 991125 Beacon HRD 145 weak qsb
JA8NAE ZL-TV 50.760 0247 991125 Other HRD 155 59++voice zl not qrv?
JA8NAE LU9EHF 50.0154 2221 991124 Beacon HRD 85 p rst539 47.900 no hrd
JA8NAE K6MIO/KH6 50.110 2322 991124 SSB HRD 130 qn13 weak wkd 7j6ccu/rs51
VR2IL JD1BKR 50.110 1006 991125 SSB QSO 30 RS 59
JA7WSZ HC8GR 50.035 2258 991125 Beacon HRD 70 RST 519-529
JA7WSZ KH6HME 50.061 2129 991125 Beacon HRD 130 weak sig
K6MIO/KH6 VK4 50.110 0530 991125 SSB HRD
VK3OT UB5-TV 49.7604 0530 991125 Vid/TV HRD Kuldiga nr Black Sea
JS1LYC VK4PU 50.160 0508 991125 SSB QSO RS59+OVER9
JS1LYC VK4NW 50.110 0457 991125 SSB QSO RS59
JI1WMI KH6SX 50.110 0458 991125 CW HRD 100 RST529 ALSO VK4
JS1LYC VK4APG 50.114 0450 991125 SSB QSO
JA8NAE KH6SX 50.110 0421 991125 CW HRD 130 cq weak 04:01kh6hme/b
JA8NAE V73SIX 50.014 0352 991125 Beacon HRD 145 rst559
VK3OT UA9-TV 49.753+ 0430 991125 Vid/TV HRD 340 Prop moves west to EU.
VK3OT JH4JPO 50.1107 0425 991125 CW QSO 350 Yuki, fast QSB out
JS1LYC VK4BLK 50.111 0435 991125 CW QSO RST599VERYSIGNAL
VK3OT JH1VIG 50.091 0415 991125 CW QSO 350 Toshi, Tagouchi fast QSB
VK3OT UA0TV 49.7499 0400 991125 Vid/TV HRD 350 PN Khabarovsk warble carrier
VK3OT M/S DU1 43.650 0330 991125 FM HRD Peak S9 0345 QSB 0400z
JI1WMI KH6HME 50.061 0430 991125 Beacon HRD 100 RST519-529
JS1LYC VK2ASI 50. 0412 991125 SSB QSO QSB
JS1LYC VK4KK 50.110 0406 991125 SSB QSO VERYSIGNAL59+
JE1HLR K6FV/B 50.069 2250 991124 Beacon HRD 60 RST 539(Short time)
VK3OT UA/BY TV 49.75 + 0200 991125 Vid/TV HRD 345 ON/PN Still by scatter weak sig
VK3OT POCSAG 35.680 0200 991125 Other HRD 045 BL/BK Hawaiian POCSAG PAger 559
JA5FFJ KH6HME/B 50.061 0038 991125 Beacon HRD 110 weak
VK3OT UA0-TV 49.750- 0100 991125 Vid/TV HRD 345 PN Vladivostok/Khabarovsk sc
JA8NAE KH2/N2NL 50.110 0044 991125 SSB QSO 180 rs59++ cq cq ...cw.ssb
JA8NAE KH2JU 50.110 0005 991125 SSB HRD 180 rs59++
JA8NAE DU1LVA 50.115 2342 991124 SSB QSO 230 rs59+
JA8NAE LU3EMK 50.110 2240 991124 SSB HRD 90 rs57
JA8NAE LU3DL 50.110 2253 991124 SSB QSO rs55 ff94
JA8NAE LU6DLB 50.120 2237 991124 SSB QSO 90 rs58
7J7ADB LU2EEQ 50.115 2245 991124 SSB QSO 90 QN00 also LU6DLB and LU3EMK
JA8NAE LU2EEQ 50.115 2225 991124 SSB QSO 85 rs55 ff55
V73JK K7RWT 50.110 2130 991124 SSB QSO 030 ALSO W7EW
PA5AA VE1YX 50.177 1440 991124 SSB QSO 300 FN74 also QSO W1LP,WA1ECF,VE1Z
N5JHV L.P. VIDEO 49.750 1440 991124 Vid/TV HRD 135 weak long path video. CQ
JJ1FDS DU1LVA 50.115 1125 991124 CW HRD 210
PA5AA YV4AB 50025.7 1300 991124 Beacon HRD 265 559!!
PA5AA HK3YH 50.105 1250 991124 SSB QSO 265 FJ24 DXCC #102
DU1/GM4COK SP7EXY 50.110 0836 991124 CW HRD 340
JI1WMI OH2SZO? 50.110 0726 991124 CW HRD 330 MIS COL SOLY JH2SZO CQCQ
JI1WMI OH2SZO? 50.110 0715 991124 CW HRD 330 RST519-529 CQ CQ COL
VK3OT E2-TV 48.2396 0500 991124 Vid/TV HRD 300 Also 48.2604 49.7475
JI1UHZ KH7L 50.110 0533 991124 CW HRD
JA1RJU KH6HME 50.061 0515 991124 Beacon HRD 120
JI1UHZ V73AT 50.110 0517 991124 SSB HRD QSY140
7J7ADB V63AO 50.120 0613 991124 SSB HRD 5-9
JA1RJU VK6RPH 50.066 0440 991124 Beacon HRD 200 Perth
VK3OT UA3-TV 49.7475 0430 991124 Vid/TV HRD 312 Moscow EU Russian TV.
VK3OT EUROPEAN 49.7604 0400 991124 Vid/TV HRD 308 Black Sea Region R1 TV AL
JA8NAE V73SIX 50.014 0323 991124 Beacon HRD 145 again weak
VK3OT UA0TV 49.750+ 0300 991124 Vid/TV HRD 350 PN 559 weak but steady sigs.
VK3OT VK4-TV 46.1718 0300 991124 Vid/TV HRD qg62 b/s by F2
VK3OT ZL2-TV 45.2500 0255 991124 Vid/TV HRD 360 RF80 Backscatter by F2
JI1WMI 9M8TG 50.115 0310 991124 SSB QSO 230 RS57
VK3OT DATA BURST 43.650 0250 991124 FM HRD DU1 Phillippines
VK3OT DRIFT NET 43.5200 0245 991124 Beacon HRD A0 heard
VK3OT DRIFT BCN 43.5115 0235 991124 Beacon HRD E6E heard slow speed
JA8NAE 9M8TG 50.115 0309 991124 SSB QSO 230 rs52 02:57qso bat qsb dow
VK3OT BBSPURS 40.500 0230 991124 Other HRD nth broadband spurs welding m
JA1RJU 9M8TG 50.115 0257 991124 SSB QSO 230 RS 59
JH0BQX KH7L 50.125 0216 991124 CW QSO STILL HERE
JH0BQX KH6HME/B 50.061 0227 991124 Beacon QSO WKD KH6SX,KH7L
JA9LSZ WH6O 50.110 0158 991124 SSB QSO 80 55 CW KH7LesKH6SX
JH7LLE 9M8TG 50.115 0201 991124 CW QSO 220
JA8NAE WH6O 50.110 0201 991124 SSB QSO 125 rs51 sc weak qsb
JA9LSZ ZP5PT 50.140 0042 991124 SSB QSO TNX NEW!
JA9LSZ WD7S 50.115 0015 991124 SSB QSO CN73 NICE CONDX 59! USA7stati
JA8NAE VR2JK 50.126 0119 991124 CW HRD rs59++ wrkd py??
JA8NAE PY2XB 50.105 0105 991124 CW HRD 50 weak i,m fast py hrd
JG2TSL PY2XB 50.105 0115 991124 CW QSO 60 RST 559-559 50.126=PY5CC
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+ 0100 991124 Vid/TV HRD Building fast lots of off
JA6QGG KI6CG 50.135 0015 991124 SSB QSO 60 SRI MIS DX CALL
JL4GTO ZP5PT 50.140 0049 991124 SSB QSO rs 53
JA6QGG WA6KLK 50.130 0029 991124 SSB QSO 60 CM89 RS/59〜+ VY FB
JA6QGG K6QXY 50.120 0021 991124 SSB QSO 60 CM88 RS/59〜+ VY FB
JA6QGG KI6GC 50.135 0015 991124 SSB QSO 60 RS/55〜59 FB
JA6QGG WD7S 50.115 0012 991124 SSB QSO 60 CN73 RS/55〜59 FB
JI1WMI PY3ASN 50.150 0036 991124 SSB QSO 90 RS52-55 also PY5CC PU3WPA
KC7IJ JA'S MANY 50.120 0040 991124 SSB HRD 315 DN44 birdie on that freq.
JN1BBZ WD7S 50.145 0040 991124 SSB QSO weak
JH0BQX PU3WPA 50.107 0035 991124 SSB QSO
JN1BBZ KI6CG 50.135 0035 991124 SSB QSO weak
JN1BBZ PY5CC 50.125 0030 991123 SSB QSO good sig
JL4GTO KI6CG 50.135 0022 991124 SSB QSO 50 rs 53
JF2MBF W6/W7 50.110 0017 991124 SSB QSO 090 W6 and W7 into Nagoya QSP
VK3OT UA0-TV 49.749+ 0015 991124 Vid/TV HRD Nor PN Jf2MBF reporting W6 and W
JA8NAE JR6YAG 50.037 2304 991123 Beacon HRD 150 okinawa/b!! many ja beaco
JA8NAE KH2JU 50.110 2308 991123 SSB HRD 180 59++ nh6yk solly 50.105
VK3DUT XE1KK/B 50. 2150 991123 Beacon HRD On proplog USA
VK3OT ZL 50.110 2200 991123 SSB HRD 009 No Path to West Vic!!!!!
NL7OW M/SCATTER 43.650 2300 991123 FM HRD De VK3OT
VK3OT VK3DUT 50.110 2345 991123 SSB HRD 045 backscatter
VK3OT ZL2-TV 45.2500 2230 991123 Vid/TV HRD Also ZL1-TV 45.2396
JA8NAE NH6YK 50.110 2227 991123 SSB QSO 140 rs51 sc weak qsb
JA7QVI NH6YK 50.105 2229 991123 SSB QSO 120 QM08 RS55/53
ZL3TIC XE2UZL/B 50.027 2215 991123 Beacon HRD up tp 5/8 with QSB also N
ZL3TIC XE2EED 50.110 2208 991123 SSB QSO 5/2 with QSB
ZL3AAU N6XQ 50.110 2213 991123 SSB QSO
JA8NAE KH6HME 50.061 2210 991123 Beacon HRD 120 sc weak
ZL3AAU XE2EED 50.110 2205 991123 SSB QSO
JA8NAE V73SIX 50.014 2136 991123 Beacon HRD 145 also ja back scatter
ZL3TIC VK3DUT 50.150 2140 991123 SSB QSO 5/9+++ VK3DUT also hearin
JH4VCQ 9M6NA 50.150 0052 991123 SSB QSO 210 @JE1JKL
JH4ADV V85OO 50.120 0700 991123 CW QSO 559
VK3OT BY-TV 49.75 + 0400 991123 Vid/TV HRD OF Strong until 0600z
JI1WMI YF1OO 50.110 0630 991123 CW HRD 230 RST519-529
JA6LPW V85OO 50.120 0622 991123 CW QSO 225
JH7LLE V85OO 50.120 0445 991123 CW QSO
JA8NAE V85OO 50.120 0431 991123 SSB QSO 230 rs52 qsb
JI1HCD V85OO 50.120 0421 991123 CW QSO 225 RST 559
JR2HCB V85OO 50.120 0415 991123 CW QSO CQ CQ..
JR2ULS 9M8TG 50.115 0213 991123 CW HRD RST 559
JH2COZ PY1YB 50.103 2319 991122 CW QSO 60 559
JN3ONX 9M8TG 50.110 0138 991123 CW QSO also 9M6NA head.
JG3QYJ 9M8TG 50.110 0137 991123 CW QSO 599
PY5CC JR6VSP 50.110 0124 991123 SSB QSO 250 PL36 BIG signal S9++
JA1KAW 9M6CT 50.120 0110 991123 SSB HRD
JH3OWO 9M6NA 50.125 0033 991123 SSB QSO 230
JE1HLR N7DB 50.101 0019 991123 CW QSO 60 RST 539 tnx!!
JF2MBF K6FV/B 50. 2330 991123 Beacon HRD
VK3OT ZL2-TV 45.2500 2330 991123 Vid/TV HRD NE RF80 By Backscatter 559 W6-JA
VK3OT UA0-TV 49.7500 2330 991123 Vid/TV HRD NTH ??? Scatter 519 steady signal
JH3DMQ/P DU1LVA 50.114 0014 991123 SSB QSO 215 QRP5WQSO TNX
JO6EDD 9M8TG 50.110 0021 991123 SSB QSO 220
JA7QVI N5JHV 50.108 2355 991123 CW HRD 60 QM08 539/579 QSB
JA7QVI W6YM 50.103 2354 991123 CW QSO 60 QM08
JA7QVI KI6CG 50.135 2346 991123 SSB QSO 60 QM08 59/59 nice sig !
N7STU UA VIDEO 50.000 0010 991123 SSB HRD 330 49.750 multiple offset, w
JO6EDD 9M6NA 50.125 0007 991123 CW QSO 220 FB SIG 599+
KC7IJ JA?? 50.102 0003 991123 CW HRD 315 DN44 hearing several in & out
JA9LSZ KL7CDG 50.115 2355 991122 SSB QSO 60
N7STU JA'S 50. 2345 991122 CW HRD lots of weak JA>cm97
JL4GTO KL7NO 50.120 2332 991122 SSB QSO 80 RS 55
JI1WMI K6FV 50.069 2337 991122 Beacon HRD 60 RST529-559 good sig my gl
JR2HCB KL7NO 50.120 2330 991122 SSB HRD 90 RS 44
JA8NAE VR2LC 50.110 2314 991122 SSB HRD 165 sc weak
JA8NAE KH6HME 50.061 2310 991122 Beacon HRD 130 also kh2ju 59++
JA8NAE KH2JU 50.110 2256 991122 SSB HRD 145 sc calling kl7
JR2HCB KL7CDG 50. 2252 991122 SSB QSO 90 Sc RS 55
JA8NAE JR6YAG 50.037 2240 991122 Beacon HRD 145 okinawa/b!! many ja beaco
JA8NAE V73SIX 50.014 2200 991122 Beacon HRD 145 also ja back scatter
JO6EDD JO6EDD 50. 1541 991122 Other HRD SRI TEST
VK3OT VK3RMH 28.256 0345 991122 Beacon HRD 360 QF22 New 10M beacon (Soon also
VK3OT ZL2-TV 45.250 0345 991122 Vid/TV HRD NTH RF B/S
VK3OT VK4-TV 46.172 0400 991122 Vid/TV HRD b/scatter
VK3OT UA0-TV 49.7499 0300 991122 Vid/TV HRD 350 PNxx Ionospheric Scatter
JA8NAE AL7EB 50.125 0100 991122 SSB QSO 45
JH0INP KL7IKV 50.110 0109 991122 SSB HRD 70
VK3OT CQ KL7 50.125 0100 991122 CW HRD 025 QF12 QF12>BP51 15,000 KM QSX 8
VK3OT SIBERIAN TV 49.747, 0030 991122 Vid/TV HRD 005 Also 40.690 Data KL7
KL7FH KL9A 50.095 0100 991122 CW HRD cq to JA
JI1WMI KL7IKV 50.110 0055 991122 SSB HRD 45 RS52-57 QSB
JK7KIH AL7EB 50.125 0054 991122 SSB QSO 30
JA8NAE KL7IKV 50.110 0036 991122 CW HRD 45
JA3EGE VK8MS 50.110 2357 991122 CW HRD 195 49750 B/S S9++ 50.760 ZL-
KL7IKV VK8MS 50.110 2348 991121 CW HRD FIRST REPORT INCOMPLETE S
KL7IKV VK8MS 50. 2348 991121 CW HRD 260 BP51
N0XX/7 V1DEO 49.750 2348 991121 CW HRD Into USA, calling JA on .
LU1DMA HM-HL 50.150 2025 991121 SSB QSO wanted hl/hm station all
PA5AA 5N3CPR 50.117 0936 991121 CW QSO 180 jo22 jj25
V73AT V73SIX/B 50.014 0000 991121 Beacon HRD QRT UNTIL TUESDAY (SRI)
KH7R V73AT 50.110 0754 991121 CW HRD RS 57
JR2HCB 9M2TO/B 50.005 0300 991121 Beacon HRD RST 559
PP1CZ 7J6CCU 50.110 0257 991121 CW QSO 240 gg99 Weak on CW.
PP1CZ JA0SUQ/JD1 50.115 0158 991121 CW QSO 240 GG99 Does any one know manager
JR2HCB 9V1UV 50.135 0240 991121 SSB HRD Buzz QRM
JI2YJV 9M6NA 50.115 0134 991121 SSB HRD
JI2YJV 9M6NA 50.115 1034 991121 SSB HRD 59
NL7Z NL7Z 50.130 0130 991121 CW QSO TO JA
JR9RKU KL7CDG 50.125 0111 991121 SSB QSO RS55 QSB
JR9RKU KL7IKV 50.105 0106 991121 CW QSO RST539QSB
JA7QVI KL9A 50.097 0114 991121 CW QSO
JA3EGE KL7IKV 50.110 0110 991121 SSB QSO 30 57 TKS AND HEARD KL7CDG 1
7L4VYK KL7CDG 50.125 0043 991121 SSB QSO
JG3QYJ 9M6NA 50.115 0103 991121 CW QSO
KL7FH KL9A 50.091 0051 991121 CW QSO bp51 cq japan..asia
JA7QVI 9M6NA 50.115 0042 991121 CW QSO 59+9
JA7QVI KL7CDG 50.125 0032 991121 SSB QSO
JA7QVI NL7Z 50.100 0030 991121 CW QSO
JA7QVI KL7IKV 50.110 0017 991121 CW QSO QSB
JG3HBO 9M6NA 50.115 0040 991121 CW HRD 225 SRI CALLSIGN
JG3HBO 9M2NA 50.115 0040 991121 CW HRD 225 RST 599
JK7IKU KL7IKV 50.105 0032 991121 CW QSO 30
KL7FH KL9A 50.095 0035 991121 CW QSO calling CQ JAPAN
JA8NAE KL7IKV 50.108 0023 991121 SSB QSO 45 rs53
7J7ADB KL7IKV 50.105 0030 991121 CW QSO
JA8NAE KL7CDG 50.125 0022 991121 SSB QSO 45 rs55
JA8JTH NL7Z 50.100 0027 991121 CW QSO 030
JA8JTH KL7FH 50.091 0021 991121 CW QSO 030
KL9A KL7FH 50.091 0016 991121 CW HRD BP51 CQ to JA
JH7MSB KL7IKV 50.110 0011 991121 CW QSO
7J7ADB KL7IKV 50.110 0007 991121 CW HRD CALLING CQ
N7ML N7ML 50.110 2340 991120 CW HRD 308 dn45 150 kw erp calling cq JA
VK3OT ZL-TV 45.2396 2300 991120 Vid/TV HRD
N0XX/7 W7EW 50.110 2308 991120 CW QSO ZL Audio into Oregon, cal
ZL3TIC VK3BWT 50.140 2200 991120 SSB QSO Warren is 5/9+++
ZL3TIC KL7 DATA 40.690 2145 991120 Other HRD strongest I have ever see
JE2XBY DU1/GM4COK 50.100 1230 991120 CW HRD 240 RST599+
JE2XBY DU1LVA 50.115 1211 991120 SSB HRD 230 RS59
DU1/GM4COK S21YJ 50.112 1157 991120 SSB QSO 350
VK2APG UA TV 50.000 1014 991120 Vid/TV HRD 320 s9 plus
JF3QJR 9M6NA 50.115 0900 991120 CW HRD
JR2HCB 9M2TO/B 50.005 0830 991120 Beacon HRD Weak
JA3EGE DL8GCS/CX 50.109 0155 991120 SSB HRD 110 RS 55
JA3EGE LU1DMA 50.104 0201 991120 SSB HRD 100 RS 55
JA3EGE CX1CCC 50.110 0200 991120 SSB HRD 100 RS 55
JA3EGE PY5CC 50.110 0245 991120 SSB HRD 100 RS 53
JA3EGE LU2MHP 50.119 0216 991120 SSB QSO 100 RS 59 QSB
JA3EGE PY2XB 50.100 0203 991120 CW QSO 100 559
JF3MYA LU2EEQ 50.110 0156 991120 SSB QSO
JA8NAE BV7ID 50.130 0128 991120 SSB QSO sooly bd7id mistake
JA8NAE DU1/GM4COK 50.110 0145 991120 SSB QSO rs59++
JA8NAE BD7ID 50.130 0128 991120 SSB QSO rs59++ ic706 ant dp!!
JH2COZ PY5CC 50.110 0130 991120 SSB QSO 70
JA8NAE DU1LVA 50.110 0033 991120 SSB HRD rs55 cq...wkd ja8
JA8NAE LU9AEA 50.110 0029 991120 SSB HRD 80 rs57 also many lu weak
JA8NAE CX1DDO 50.110 0027 991120 SSB QSO 80 rs55
JA8NAE DU1SAN 50.130 0020 991120 SSB HRD cq rs55
PY5CC JF6NEW 50.110 0049 991119 SSB QSO 260 57 into GG54re.
JA5MHD PU3WPA 50.107 0047 991120 SSB HRD 80
JR2ULS 9M2/JI1ETU 50.085 0037 991120 Beacon HRD
JS1LYC 9M6NA 50.120 0013 991120 CW QSO 220 RST599VERYSTORONG
JR2ULS 9M6NA 50.120 2348 991119 CW HRD
JA8NAE V73AT 50.110 2254 991119 CW HRD 145 rst519also ce-music47.9
JM1IGJ V73AT 50.104 2211 991119 CW QSO
JM1IGJ V73AT 50.104 2211 991119 SSB QSO
JA3EGE W7HAH 50.100 0048 991119 CW QSO 55 montana 579
JA3EGE LU9APM 50.103 0000 991119 CW QSO 100 599
JA1RJU DU1/GM4COK 50.112 1318 991119 CW HRD 240 RST 599
JE2XBY DU67LVA 50.125 1140 991119 SSB HRD 230 RS59 CQ. Alos DU67SAN
DU1/GM4COK IK0NOJ 50.112 0937 991119 CW QSO 340 mni other Eu stns wkd, no
DU1/GM4COK LZ2HM 50.109 0930 991119 CW HRD 340 calling but not hearing m
JH0RNN JY9NX 50.097 0705 991119 CW QSO 300 RST 559 CQCQCQ
JY9NX JH0RNN 50.097 0705 991119 CW QSO 70 559 FB!!
JR2HCB VK2YO 50.160 0621 991119 SSB QSO RS 59 NEV QTH:KINGSCLIFF
JR2HCB VK4GR 50.160 0616 991119 SSB QSO QG63 RS 59 RON
VK3OT/SIX UA/BY-TV 49.750 0600 991119 Vid/TV HRD N PN Fast QSB/Phasing/Scatter
JY9NX JY9NX/B 50.097 0600 991119 Beacon HRD 70 KM71 VVV 0600z-0830z
JA8NAE VK4RGG 50.058 0240 991119 Beacon HRD 180
JA8NAE N7ML 50.120 0049 991119 SSB HRD 55 qn13 sooryyourfrq qsy w7knt/i,
N7ML N7ML 50. 0059 991119 SSB QSO DN45 Montana, n0xx/7 is in ORe
PY5CC VIDEO 50.000. 0133 991119 Vid/TV HRD 300 9M6 video + BY + UA0 very
JI1WMI N7ML 50.120 0107 991119 SSB QSO 60 DM45 RS59 good sig
JA1RJU N7ML 50.120 0106 991119 SSB QSO 60
JA8NAE CX2IL 50.110 0050 991119 SSB QSO 80 rs59 gf15ii
JA8NAE W7KNT 50.120 0049 991119 SSB QSO 55 rs59 dn26
JA8NAE KC7IJ 50.110 0047 991119 SSB QSO 55 qn13 rs53 dn44
JA8NAE KC7IJ 50.110 0047 991119 SSB QSO 55 qn13 rs53 dn44
N7STU 49750 50.000 0100 991119 SSB HRD >cm97xa
JI1WMI W7KNT 50.110 0030 991119 SSB HRD 60 RS52-53 not qso
WX7R JH6NKZ 50.105 0017 991119 CW QSO
JI1WMI LU3IMK 50.120 0000 991119 SSB HRD 100 RS59+ also LU9EHF good si
N0XX/7 JA6WW 50.010 0014 991118 CW QSO
JH0BQX N0XX/7 50.108 0102 991118 CW QSO ALSO 50.105 K6QXY WKD MN
JY9NX VR2LC 50.110 1115 991118 CW QSO 90 539 FB
JR2HCB 5R8GJ 50.110 1100 991118 SSB HRD Weak
PA5AA UN3G 50.110. 1034 991118 CW QSO 65 jo22
BV2DP 5R8GJ 50.110 1020 991118 SSB QSO http://come.to/bv2dp
JA8NAE EU-TV 48.250 0635 991118 Vid/TV HRD 310 now go home s9++ cq ja8ts
VK3OT UA0-TV 49.7499 0300 991118 Vid/TV HRD PN All afternoon no Amateur
JY9NX JY9NX/B 50.097 0500 991118 Beacon HRD 70 KM71 VVV till 0545z. MUF high.
JR2HCB V73SIX 50.014 0215 991118 Beacon HRD RST 539
VR2YRC BV2DP 50.120 0120 991118 SSB QSO 90 5/7
JG2AJK W7EW 50.1015 0108 991118 CW HRD 55 PM85 QSB 559
N0XX/7 W7EW 50.101. 0001 991118 CW HRD Calling for JA
JA1BK ZP6CW 50.102 0056 991118 CW QSO
JA1BK ZP6CW 50.102 0056 991118 CW QSO
KL7IKV JH0'S 50.100 0056 991118 CW HRD
JI1HCD K6MYC 50.105 0033 991118 CW QSO 50 RST 559, but I got 419...
JA9BHZ AA7A 50.104 0035 991118 SSB QSO 40 RST 559
JA9BHZ PY5CC 50.115 0024 991118 SSB QSO 40 RS 55
PY5CC PY0FZM 50.107. 0042 991118 CW HRD 40 HI36 Looking for JAs
PY5CC JA4RF 50.115 0041 991118 SSB QSO 320 GG54 My antenna to USA !!
PY5CC JA4DLP 50.115 0021 991118 SSB QSO 310 GG54 NICE SIGNAL
JG2AJK N0XX/7 50.110 2353 991117 CW QSO 60 PM85 RST 559 to 599 FB!!!
JR2HCB AA7A 50.104 2322 991117 CW QSO RST 559
JR2HCB NOXX/7 50.110 2317 991117 CW QSO RST 579 QSY 101CW
K6QXY JA'S 50.107 2237 991117 SSB QSO MANY JA'S GOOD SIGNALS T
JA8NAE KH4/W4ZYV 50.110 2252 991117 SSB QSO 110 cq cq .... rs52
JE1HLR K6QXY 50.107 2241 991117 SSB QSO 60 QM06 RS59 Good Sig
VK3OT LEONIDS 50.125 1700 991117 SSB QSO Visual display poor qrv f
JY9NX JY9NX/B 50.097 0430 991117 Beacon HRD 70 KM71 VVV till 0545z
JR2HCB K6FV/B 50.0689 0000 991117 Beacon HRD RST 559
JR2HCB PU3WPA 50.1066 0011 991117 SSB HRD 60 RS 55
JR2HCB K6QXY 50.106 0028 991117 CW HRD Calling JF2MBF RST 579
JR2HCB VK8RAS 50.047 0400 991117 Beacon HRD 180 RST 599 +
JA8NAE VK4JSR 50.110 0246 991117 SSB HRD 180 rs59 wrk j8rc
JA8NAE LU9EHF 50.0154 0214 991117 Beacon HRD 85 weak again also 47.900s9+
JA5BEI PY2BW 50.110 0220 991117 SSB QSO
JA8NAE V73SIX 50.014 0214 991117 Beacon HRD 145 rs539
JA8NAE VK4KJL 50.110 0150 991117 SSB HRD 180 weak wkd ja8rc alsovk4rgg
JA8NAE VR2JK 50.110 0159 991117 SSB QSO 235 rs59+
DU1/GM4COK KH6SX 50.111 0143 991117 CW QSO 090 519/559
KL7IKV JF8EVE?? 50.106 0058 991117 CW QSO 270 BP51 SIGS WEAK, QSB
JH0BQX VK4APG 50.110 0141 991117 CW HRD
DU1/GM4COK KH6HME/B 50.061 0130 991117 Beacon HRD 090 579
JJ1JRH VR2IL 50.130 0100 991117 SSB QSO
JH0BQX VR2JK 50.110 0130 991117 SSB HRD CLG PY2BW
JH0BQX DU1/GM4COK 50.110 0128 991117 SSB HRD CQ KH6
JH0BQX LU2MHP 50.120 0106 991117 SSB QSO
KL7IKV JA8TSG 50. 0050 991117 CW HRD
W6BYA JA9SSB 50.105 0040 991117 SSB HRD 303
K6QXY JF2MBF 50.106 0028 991117 CW QSO
K6QXY JA9SSB 50.106 0033 991117 SSB QSO
K6QXY BV ????110 50.110 0038 991117 SSB QSO ANY BV'S on ???
JACMO K6QXY 50.105 0030 991117 SSB QSO 70 RS 59 BIGSIGNAL
JA8NAE LU2EEF 50.110 0018 991117 SSB HRD 85
JA8NAE CX1DDO 50.110 0014 991117 SSB QSO 85 rs53
JA1QYU DU1/GM1COK 50108 2350 991116 CW QSO SRI GM1COK IS RIGHT
JA1QYU DU1/GM1GOK 50.108 2350 991116 CW QSO 220
JS1LYC DU1LVA 50.116 2334 991116 CW QSO RST599VERY STORONG
JA8NAE LU2DEK 50.110 2318 991116 SSB QSO 85 rs52qsb lu9ehf/b rst529
JA8NAE LU2EEQ 50.123 2318 991116 SSB HRD 85 rs52 wkd ja8
JA8NAE LU9EHF 50.110 2315 991116 SSB QSO 85 rs57
JS1LYC KH4/W4ZYV 50.110 2308 991116 SSB QSO RST55
JA9BHZ LU6DRV 50.122 2253 991116 SSB QSO 90
JI2EVL KH4/W4ZYV 50.110 2237 991116 SSB QSO 53
JA1RJU KH6HME 50.061 2249 991116 Beacon HRD 110
JE1HLR LU6DRV 50.122 2250 991116 SSB QSO 120 QM06 RS 57
VK3OT LEONIDS M/S 50.125 1600 991116 CW QSO 045 QF12 Shower will be from N/E 0
JG3QYJ KH4/W4ZYV 50.110 2234 991116 SSB QSO
JA8NAE KH4/W4ZYV 50.110 2228 991116 SSB QSO 110 rs59 qsb
JA9BHZ KH4/W4ZYV 50.110 2225 991116 SSB QSO 60- GOOD SIG !
JA1RJU KH4/W4ZYV 50.110 2222 991116 SSB HRD 110 W7's beam also 110 deg.
JA1RJU N7ML 50.100 2202 991116 CW QSO 150
JA1RJU W7GJ 50.105 2153 991116 CW QSO 150 W7's
N6JV KH4/W4ZYV 50.110 2016 991116 SSB QSO 310 AL18 56
JN3ONX VR2BG 50.096 1229 991116 CW QSO vy strong.also VR2PM QRV
JA1RJU DU67LVA 50.400 1250 991116 AM HRD 240 RS 59 also VR2's
JA1QYU VR2BG 50.096 1211 991116 CW QSO 250
JA1QYU VR2LC 50.105 1203 991116 CW QSO 250
JE2XBY DU67HBC 50.200 1205 991116 SSB HRD 220 RS59
JE2XBY KH2D 50.099 1150 991116 CW QSO 180 599 Also VR2LC 599
JE1TTI VR2LC 50.105 1155 991116 CW QSO CQ CQ...
JA9SJI SV5BYR 50.110 0845 991116 CW QSO 320 no buss. 559
DU1/GM4COK OH2BC 50.110 0853 991116 CW QSO 330 559, later 599
DU1/GM4COK YO7VS 50.110 0813 991116 CW QSO 330
JA9WKE 9H1CG 50.107 0825 991116 CW QSO 310 SP Eu
DU1/GM4COK YO7VS 50.110 0813 991116 CW QSO 330
DU1/GM4COK S59A 50.111 0810 991116 CW QSO 330
DU1/GM4COK YT1VV 50.108 0750 991116 CW QSO 330 also yu1hqr, yt1au, signa
JR2HCB ZL2TPY 50.105 0559 991116 SSB QSO Sorry Miss Type 59+
JR2HCB ZL2KT 50.130 0616 991116 SSB QSO ZL2TPT,ZL1UWT...
JR2HCB ZL3NE 50.120 0605 991116 SSB QSO
JR2HCB ZL1WTT 50.110 0603 991116 SSB QSO
ZL3TY JA2FGL 50.11 0621 991116 CW QSO Also jearing 48.24, 48.2
JA8NAE V63AO 50.120 0543 991116 SSB QSO rs51 qsb weak
JA8NAE V73AT 50.110 0529 991116 CW HRD 145 weak cq
JA8NAE LU3DCA 50.110 0028 991116 SSB HRD 85 many lu hrd weak wkd ja8q
DU1/GM4COK VR2XMT 50.110 1305 991115 SSB QSO 340 52/52
VK3OT VK3SIX 50.110 1200 991115 Other HRD http://www.onelist.com/su
UU7JM DU1/GM4COK 50.110 0616 991114 SSB QSO 100
KH7R HC2FG 50.110 0427 991115 SSB QSO FI07 RS 59+
EH7CD VR2LC 50.110 1041 991114 SSB QSO 85 IM86
JA8NAE 9M6CT 50.110 0218 991115 SSB HRD 230 rs51cq wkd ja8
KH7R 9M6CT 50.110 0221 991115 SSB QSO 310 RS 55
KH7R 9M6CT 50.110 0211 991115 SSB HRD JA pls tell him KH6 is he
JH7LLE HC8GR/B 50.035 0142 991115 Beacon HRD 60 RST 559
JA8NAE LU2DPW 50.135 0127 991115 SSB QSO also many lu.cx qso.hrd
JA7WSZ HC8GR 50.035 0053 991115 Beacon HRD 60 EI59
JA7WSZ KH6HME 50.061 2351 991115 Beacon HRD 100 weak
JA8TMP LW4DIR 50.101 0103 991115 CW QSO 90
K7JA/6 JE1BMJ 50.0995 0053 991115 CW HRD 300 DM03 Doozo CQ shite kudasai.
JE1BMJ K7JA/6 50.000 0930 991115 Other QSO Tnx spot. Cu next time!
JJ1WKX 9M6OO 50.120 0036 991115 SSB QSO pse call 5kc down
W5UWB KH6IAA 50.110 0004 991115 SSB QSO 270 El17 In hr for 4 hrs
W5UWB KH7R 50.110 0003 991115 SSB QSO 270 El17
W5UWB KH6SX 50.105 2359 991115 CW QSO 270 EL17
W5UWB N)KE/KH6 50.110 2355 991115 SSB QSO 270 EL17
W5UWB N0KE/KH6 50.105 2339 991115 CW QSO 270 EL17
K7JA/6 JA1JA 50.105 0025 991115 SSB HRD 310 DM03 CQ JA HR NIHONGO OK
JA1RJU XE2EED 50.100 0023 991115 SSB HRD 70 sri CALL
JA1RJU XE1EED 50.100 0023 991115 SSB HRD 70 also PY5CC
KH6SX W5UBW 50.105 2359 991115 CW QSO BL11>El17
JA1OVD PY5CC 50.135 0000 991115 SSB QSO fb
K7JA/6 JE1BMJ 50.0995 0010 991115 CW HRD 310 DM03 CLG YOU NOW
KH7R W6UWB 50.110 0008 991114 SSB QSO RS 53 Texas
K7JA/6 JA1GKA 50.110 2355 991114 SSB HRD 310 DM03 PLS QSZ 105/SSB OR 099/CW
JA1QYU 9M6OO 50.120 2250 991114 SSB QSO 210 UP5to
JA8NAE CE-MUSIC 47.900 2120 991114 Other HRD 80 s9 short time-21:50 end a
W3BO EH7KW 50.093 2236 991114 CW QSO Calling ZL via LP
W3BO EH7KW 50.000 2233 991114 SSB QSO calling ZL via LP
W6/JE6JYT AH6TM 50.130 1919 991114 SSB QSO ALSO N0KE/KH6 KH6IAA NH6Y
W6/JE6JYT KH7R 50.110 1910 991114 SSB QSO 59 IN DM12
JA8RC ZL3NW 50.140 0429 991114 SSB QSO 160 Vy Strong
JH6EYL 9M6OO 50.120 1255 991114 SSB QSO RS 59
P29KFS YF1OO 50.110 1221 991114 SSB HRD 280 CW ID QSB but OK
JJ1FDS DU67LVA 50.155 1137 991114 SSB QSO 230 2-3UP
VK4KJL SV1UN 50.115 1025 991114 SSB QSO 330 QG62 5.5/5.5 H/SV1DH A
P29PL VK4BRG 50.105 1030 991114 SSB QSO 260 QI30 backscatter 5x7 QSB
SM7SCJ JA6VU 50.110 0844 991114 Other HRD JA6 into SV5 now
SM7SCJ VK6JQ 50.114 0835 991114 CW HRD rptd by PA,DL nil in SM
JA9IPF EY8MM 50.110 0825 991114 CW HRD 290 CQ CQ CQ
JA5FFJ EY8MM 50.110 0700 991114 CW QSO 310 RST559 slightQSB
JA1RJU EY8MM 50.110 0646 991114 SSB HRD 310
DU1/GM4COK EY8MM 50.110 0642 991114 SSB QSO 340 53/53 qsb
JH4IUO EY8MM 50. 0653 991114 CW QSO
JA8NAE 9M6OO 50.118 0616 991114 SSB QSO many ja8 wkd
JA8NAE FK1TK 50.110 0546 991114 SSB HRD also vk4fnq.vk4ape
JE2XBY ZL3TY 50.107 0625 991114 CW QSO 150 RST559
VR2LC EY8CQ 50.110 0619 991114 CW QSO 310 RST 599 FB!
,DU1/GM4COK UU7JM 50.110 0614 991114 CW QSO 340 KN74 559/599
N0KE/KH6 VK8MS 50.110 0615 991114 SSB QSO
ZL3TIC AH6TM 50.110 0620 991114 SSB QSO 5/1 with QSB
VK3OT JA-QRM 50.109 0616 991114 CW HRD Still QRM to ZL4AW QSO 11
JN3ONX 9M6OO 50.120 0557 991114 CW QSO vy fast CW.
JE2XBY ZL-AUDIO 50.750 0607 991114 FM HRD 150 Alos 50.760 FM
VK3OT JK7IKU 50.109 0500 991114 CW QSO We all know ZL4AW is on 1
JK7IKU ZL4WA 50.1095 0527 991114 CW QSO mistake agn sri(^^;;
JR2HCB/2 9M6OO 50.120 0555 991114 CW QSO
JR4HFT UN3G 50.110 0352 991114 CW QSO RST 559
VK3OT JA6GCE 50.113 0544 991114 CW HRD CQ with qrm from ZL4/JAs
ZL4WA JK7IKU 50.1095 0527 991114 CW QSO SRI
ZL4WA VK3OT 50.109 0530 991114 CW HRD QSY so some others can ge
ZL4WA JK7IKU 50.109 1427 991114 CW QSO
VK3OT JA9IPF 50.1004 0520 991114 CW HRD Coming up JA9s working ZL
JA1RJU ZL3GS 50.122 0512 991114 SSB QSO 150 RS 57
VK3OT SCATTER 50.100. 0510 991114 CW HRD ja BOYS IN qso??? qru?
JE3PCP 9M6OO 50.110 0503 991114 SSB QSO
ZL3TIC JA'S 50.145 0430 991114 SSB QSO Working lots JA1,2,4,5,6,
JE3PCP 9M6OO 50.120 0440 991114 CW QSO UP 5
W6/JE6JYT JN1JFC 50.097 0016 991114 CW HRD sri DM12 also JA1BK,JH2CO
JA1RJU ZL4WA 50.110 0457 991114 CW QSO 150 RST 579
VK3OT BY/UA TV 49.750/ 0500 991114 Vid/TV HRD strong
YO4AUL JA 50.110 0500 991114 CW HRD 51 kn44 CQ DX JA direction. Pls l
VK3OT JA STATIONS 50.124 0445 991114 CW HRD CW qsos
VK3OT JL1 CW 50.110 0440 991114 CW HRD
W6/JE6JYT JN1JFC 50.097 0016 991114 CW HRD 559/ HRD JA 1st time at D
VK3OT JA1 SSB 50.145 0330 991114 SSB HRD DX station dogpile
JA8NAE ZL3NW 50.150 0428 991114 SSB QSO 160 also qso zl3tgc.zl4wa
JN1BBZ 9M6OO 50.120 0412 991114 CW QSO good sig
ZL3TIC JA8RC 50.110 0434 991114 SSB QSO 5/5 with qsb
VR2LC UN3G 50.110 0350 991114 CW QSO SRI WRONG CALL
VR2LC UN7G 50.110 0350 991114 CW QSO RST 559
JE2XBY ZL2MQ 50.120 0339 991114 CW HRD 150 CQ..
ZL3TIC 48.240 TV 48.240+ 0323 991114 Vid/TV HRD both 48.240 and 260 S5!!
JE2XBY ZL3TY 50.140 0322 991114 SSB HRD 150 CQ..
ZL3TIC JA'S 50.140 0318 991114 SSB HRD Very weak working?? also
JA3EGE UN3G 50.109 0315 991114 SSB QSO 300 rs 59
JA1VOK UN3G 50.110 0258 991114 CW QSO 300 QM05 RST599 by F2
JE2XBY UN3G 50.110 0247 991114 CW HRD 310 RST559
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+ 0247 991114 Vid/TV HRD Building to strong levels
JH7NMQU 9M6OO 50120. 0225 991114 SSB QSO 220 RS 52-55 QSB
JE2XBY 9M2/JI1ETU 50.085 0218 991114 Beacon HRD 230 RST529
JE2XBY 9M2NK 50.107 0211 991114 CW HRD 240 RST559 QSB
JA8NAE BG7OH 50.170 0140 991114 SSB QSO 230 rs57
JG3HBO 9M600 50.110 0200 991114 SSB QSO 135 CQ CQ
VK3OT UA0/BY-TV 49.750 0100 991114 Vid/TV HRD Vy strong and early in to
VK3OT ASIAN 47.750 0130 991114 AM HRD Also UA0TV heard
VK3OT JJ1SXA 50.1045 0120 991114 CW HRD 350 Calling DX station and ot
JA8NAE BA7JG 50.160 0117 991114 SSB QSO 230 rs59also many vr2.bv hrd
JG3QYJ 9M6OO 50.120 0121 991114 SSB QSO CW UP10
JH7MQU 9M6OO 50.120 0123 991114 SSB QSO 230 RST599
JR3HED 9M6OO 50.120 0045 991114 SSB QSO 230 Up 5-10 599+ Spratly
VR2ZLP VR2ZLP 50.140 0110 991114 SSB QSO sstv
BV2DP JE8CIC 50.105 0043 991114 SSB QSO SSB59
ZL3TIC XE1BEF 50.110 0006 991114 SSB QSO Up to 5/9+
BA7IA JA7QVI 50.110 0035 991114 CW QSO 80
ZL3TIC XE2HWB 50.110 2345 991113 SSB QSO Up to 5/8
JA7QVI WA6PEV 50.097 0021 991114 CW QSO Sorry not W but WA
JA7QVI W6PEV 50.097 0021 991114 CW QSO
JA7QVI W6YM 50.125 0019 991114 CW QSO
JI1HCD WA6PEV 50.101 0000 991114 CW QSO 50 Fre. was missed
JI1HCD WA6PEV 50. 0000 991114 CW QSO 50 He rep. my CQ. Good sig.
JA1RJU N6CA 50.102 0011 991114 CW QSO 50 also WA7PEV.N2KK
N6XQ YB0ARA/9 50.110 2300 991113 CW HRD
JA3EGE CX4II 50.100 2334 991113 SSB HRD 100 RS 58 QSB
VE7SKA KH6HME/B 50.061 2332 991113 Beacon HRD 240 CN88 wkg/hrg KH6 on .110
JH7MQU LU2FFD 50.110 2328 991113 SSB QSO
JH7MQU CX4II 50.100 2325 991113 SSB QSO
7J7ADB V73AT 50.103 2255 991113 CW HRD
7J7ADB N0KE/KH6 50.125 222737 991113 CW QSO
JA1RJU N0KE/KH6 50.125 2222 991113 CW QSO 120 also V73SIX/B
JR2SQZ YB0ARA/9 50.110 1225 991113 CW HRD 225 RST 529
ZL3VTV/ZL1 N6XQ 50.110 0050 991113 SSB HRD 050 Heard N6XQ, weak through
JI1WMI YB0ARA/9 50.105 1055 991113 CW HRD 180 RST599+
JA9IPF YB0ARA/0 50.115 1052 991113 CW HRD sri corr
JA9IPF YB9ARA/0 50.105 1052 991113 CW HRD
JA6QGG SM7FJE 50.110 0930 991113 CW QSO 240 RST/529〜559 HRD AF
JA6SBW SM7FJE 50.110 0940 991113 SSB HRD 240 559
DU1/GM4COK DL3RBH 50.113 0919 991113 CW QSO 340
DU1/GM4COK SP5EWY 50.113 0918 991113 CW QSO 340
JK7IKU 9M6OO 50.120 0908 991113 CW QSO
DU1/GM4COK S59A 50.107 0859 991113 CW QSO 340 JN76 weak signals
JA1RJU 9M6OO 50.120 0857 991113 CW QSO 200
VR2XMT AP2WAP 50.130 0852 991113 SSB HRD 59+ NW QSO WITH VR2XMQ -
VK3OT UA0 TV 50>49.7 0600 991113 Vid/TV HRD For two hours Did not hea
VR2XMT AP2WAP 50.110 0811 991113 SSB QSO RS 55
JA9IPF 9M6OO 50.120 0754 991113 CW HRD NICE SIG
ZL3NE/1 VK4RGG 50. 0723 991113 Beacon QSO S9 into Auckland
JE2XBY 9M6OO 50.120 0706 991113 SSB QSO UP5
KH7R VK7GUN 50.110 0637 991113 SSB HRD RS 59
JR0QFA 9M6OO 50.120 0503 991113 CW QSO Spratly Is.
7J7ADB V73SIX 50.013 0430 991113 Beacon HRD 599
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+ 0330 991113 Vid/TV HRD lots of offsets 5/9++++!!
JA7WSZ KH6HME 50.061 0207 991113 Beacon HRD 100
JA3EGE ZL2ACE 50.110 0154 991113 SSB QSO 150 59 QSB ALSO ZL2ZWB 50134
JA3EGE ZL2TPY 50.145 0044 991113 SSB QSO 150 S9++ New QTH KERRY
VK4KJL N0XX 50.110 0103 991113 SSB QSO 080 QG62 5.7/5.5...good sigs
JQ1DPP N2KK 50.108 0041 991113 CW QSO 50 FB-SIG
JN1JFC N2KK 50.108 0040 991113 CW QSO 50
JE9BHE N2KK 50.108 0953 991113 CW QSO 40 519-559QSB
JA8JTH N2KK 50.108 0038 991113 CW QSO
JA8TSG N2KK 50.108 0034 991113 CW QSO SRY
JA8STG N2KK 50.108. 0034 991113 SSB QSO 80 CQ
VK4KJL N6XQ 50.110 0032 991113 SSB QSO 080 QG62 5.6/5.6....FEW MI
JA8JTH LW5DX 50.105 0007 991113 CW QSO 599
JA8NAE LU9EHF 50.0154 2346 991112 Beacon HRD 80 short time weak 23:20 47.
JH0BQX US_TEL 43.340 2310 991112 FM HRD
JA1RJU DU67HBC 50.200 1243 991112 SSB QSO 240 also DU67LVA
JM1IGJ NOKE/KH6 50.110 0558 991112 CW QSO 120
JY9NX JY9NX/B 50.097 0800 991112 Beacon HRD 70 KM71 12 Nov. VVV 08z-10z. QSX 50.100 if widely open.
VK3OT ASIAN TV 49.750 0600 991112 Vid/TV HRD 330>355 PN Multiple offsets strong into QF12
JA1RJU V63AO 50.120 0505 991112 SSB HRD 150 CQ
JA8NAE LU2DEK 50.110 0027 991112 SSB QSO 80 also qso.head many lu.cx
JA8NAE LU9EHF 50.0154 0001 991112 Beacon HRD 80 rst549
JK7IKU 9M6OO 50.120 0302 991112 SSB QSO 230 QM09 RS53
JA1RJU 9M6OO 50.120 0258 991112 SSB QSO 240 Spratly Is.
ZL3TIC 49.750 TV 49.750 0200 991112 Vid/TV HRD Been in all afternoon now building.
JG2AJK 9M6OO 50.120 0245 991112 SSB QSO 210 Now CQ CQ CQ
VK3OT SNOWTEL TX 40.5298 0100 991112 AM HRD Over 2 hours from Utah and Idaho up to 59+
VK3OT DATA KL7 40.690 0000 991112 FM HRD
KH6SX BV4SF 50.110 0214 991112 SSB QSO op Hong
VK3OT UA0-TV 49.7499 0200 991112 Vid/TV HRD Scatter and AU sounding
DU1/GM4COK KH6SX 50.110 0215 991112 CW QSO 090 sri qsb out agn, u pkd 429, local qrm
VK3OT DRIFT NETS 43.555 0215 991112 Beacon HRD CW ID I3 etc Sth China Sea(Freq.43.555>535)
VK3OT METEOR BURST 43.650 0200 991112 FM HRD
KH6SX DU1/GM4COK 50.110 0220 991112 CW QSO tnx fer the 429
DU1/GM4COK KH6SX 50.110 0204 991112 CW QSO 090 sri qsb to noise but got ur rprt 559
JA1RJU FK1TK 50.110 0150 991112 SSB HRD 150 now QSY 50.120
JH7LLE KH6HME 50.061 0143 991112 Beacon HRD 90
JA1RJU KH6SX 50.110 0155 991112 CW HRD 90 also KH6HME
JH7LLE HC8GR 50.034 0138 991112 Beacon HRD 60
DU1/GM4COK KH6SX 50.111 0145 991112 CW HRD 090 called but got qrz only, bad qsb
ZL3TIC N6XQ 50.110 0007 991112 SSB HRD Up to 5/5 working ZL2's??
W5UWB ZL3TIC 50.110 2229 991111 SSB QSO 220 ELl17 5x7 now!
ZL3TIC W5UWB 50.115 2215 991111 SSB QSO 5/5 with QSB
W5UWB ZL3TIC 50.115 2216 991111 SSB QSO 210 EL17
W5UWB ZL3NW 50.110 2208 991111 SSB QSO 210 EL17
N6XQ ZL2KT 50.110 2130 991111 SSB QSO 240 also ZL2AGI wrking XE2EED
VK3OT SNOTEL 40.53 2100 991111 Other Heard Copied at 539 15,500 kM
W1VGE/W7 V73SIX 50.013 2100 991111 Beacon Heard Calling on 50.125 and 110
WX7R V73SIX 50.013 2108 991111 Beacon Heard 59into central oregon
JI1UHZ 9M600 50.115 1315 991111 SSB QSO
VR2XRW JD1BKR 51.020 1254 991111 FM QSO 60 59 +++
JS1LYC DU/1N1WLV 50.115 1245 991111 CW QSO RST599VERYSIGNAL
JH6NKZ EU'S 50. 1800 991111 CW QSO 200 SRI DIRECTION
V73AT V73AT 50. 0731 991111 Other Heard QSL PSE VIA K2CL
VK4KJL IW0GPN 50.110 1016 991111 SSB Heard 330 QG62 WORKED BY VK4KK.
JA5FFJ G3FPQ 50.107 0928 991111 CW QSO 220 PM63 heard DL7QY
VK4KJL IK5YJY 50. 0955 991111 SSB QSO 330 QG62 5-6/55 Brisbane area many vk4s
VK4KJL IZ5EME 50.150 0954 991111 SSB QSO 330 QG62 5-7/55 Other vk4s...qg62 area.
G4FUF V73AT 50.110 1007 991111 CW Heard 529, 110 full ofJA's, Listen on 130!!!
JH6NKZ DL7QY 50.130 0951 991111 CW QSO 110
JH6NKZ PA0LSB 50.130 0949 991111 CW QSO 110
JH6NKZ YL3AG 50.110 0915 991111 CW Heard 110 ???
JH6NKZ G3FPQ 50.107 0923 991111 CW QSO 110
VK8GF SP5EWY 50.130 0932 991111 SSB QSO 320 +other sp5s
VK8GF ON4KST 50.110 0930930 991111 SSB QSO 320
V73AT KL7??? 50.128 0000 991111 SSB QSO Confirm or reject??
JR7XGL V73AT 50. 0731 991111 CW QSO 135 VIA KU9C
JS1LYC FK/F6CBC 50.114 0855 991111 SSB QSO 150 RS55QSB
JH6ETS FK/F6CBC 50.114 0821 991111 SSB QSO
JR2HCB FK/F6CBC 50.115 0816 991111 SSB QSO
VK3OT UA0TV 49.750+/- 0730 991111 Video/TV Heard 330 Looking for UN3G valery also qsx 28.885
JA3EGE 9M2KE 50.114 0139 991111 CW QSO 245 RST 579 ALSO 9M2TO/B 529
VK3OT JA2?? 50.120 0400 991111 SSB Heard Working Mike?? qrU?
UN3G JA/VK/9M6 50.110 0500 991111 CW QSO MN83 05-06Z I will be QRV on freq.
JJ1WKX VK3CE/4 50.120 0343 991111 SSB QSO wkd vy fb JA1-VK4
JJ1WKX VK4LR 50. 0337 991111 SSB QSO RS59
VK3OT RUSSIAN TV 49.75/- 0115 991111 Video/TV Heard Rapid fading and scintillation
VK3OT R/T TRAFFIC 37.6>39.0 0100 991111 FM QSO North east Pacific
VK3OT DATA BURST TX 43.650 0045 991111 FM Heard
VK3OT WELDERS 40.6>40.9 0030 991111 Other Heard
KL9A VID 46.172 139 991111 Video/TV Heard 46.240/250/260 and 46.172/240 in .172 is 20 over
JH0HQP ZL3TIC 50.110 0125 991111 SSB QSO 150
ZL3TIC JH0TQP 50.110 0125 991111 SSB QSO 5/8 both ways
ZL3TIC EH7KW 50.000 0005 991111 Other Heard hearing ZL TV up to 55mhz!! I am copying 48.240 and 260!!
JA8NAE LU1DMA 50.110 2352 991110 SSB QSO 80 also qso lu8dio.lu6dlb.lw5dx.lu2eeq.lw4dir
ZL3TIC XE1KK/B 50.0225 2300 991110 Beacon Heard in now 5/3
SV1DH SV1DH 50.105 2230 991110 CW QSO 225 km18 looking for JA over LP..
JR2HCB V73AT 50.110 2200 991110 CW Heard CQing also V73SIX
ZL3TIC JA2DTE 50.140 0723 991110 SSB QSO 5/5
ZL3TIC JA5FFJ 50.140 0721 991110 SSB QSO 5/7
ZL3TIC JE2DRZ 50.140 0720 991110 SSB QSO 5/3
ZL3TIC JR2HCB 50.140 0717 991110 SSB QSO 5/5
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+/_ 0700 991110 Video/TV Heard building, many offsets
JE2XBY V63CP 50.2255 1102 991110 SSB QSO 150 RS59 QSL Via JH1BLP
JN3ONX V73AT 50.103 0752 991110 CW Heard cq.cq....
JR2HCB ZL3TIC 50.140 0618 991110 SSB QSO RS 55
JR2HCB ZL3TY 50.125 0712 991110 CW Heard RST 579
JR2HCB ZL/VK-TV 50.740 0640 991110 FM Heard 50.750/760/51.672 S9+
JS1LYC FK1TK 50.130 0503 991110 SSB QSO 160 RST59+
JH2SMW FK1TK 50.110 0427 991110 SSB Heard RS59
JA1RJU DU1/GM4COK 50.110 0412 991110 CW QSO 240 RST 599
JA8NAE V63CV 50.200 0349 991110 SSB QSO 155 rs51
VK3OT JE7YNQ/B AND JAS 50.027/110 0320 991110 Beacon QSO JA dogpile on 50.110 JA7WSZ heard
DU1/GM4COK JA7WSZ 50.110 0325 991109 CW QSO 060 579, only other signal at the moment is je7ynq bcn in same area
VK3OT UA0-TV 49.750/- 0300 991110 Video/TV Heard 350 Very weak and scattered
JH6ETS PY5CC 50.110 0146 991110 CW QSO 90
JH0BQX T30Y 50.108 0130 991110 SSB QSO SUITEMASU
JJ1WKX T30Y 50.108 0129 991110 SSB QSO sig getting up !!
JA5FFJ PY5CC 50.110 0109 991110 CW QSO 100 RST599
JA5FFJ N0KE/KH6 50.103 0017 991110 CW QSO 100 RST519-559
K6PHE FK6A 50.106.45 1606 991109 SSB QSO 170 IT WAS B/S
ZL3TIC 49.750 ASIAN TV 49.750 055 991110 Video/TV Heard lots of offsets, building.
JA8NAE CX4AAJ 50.140 0010 991110 SSB QSO 80 also qso cx1ddo,cx8be 23:46herd lw6euq.lu9aea
JH4JPO LU7FOJ 50.135 2313 99110910 SSB QSO 59++
JA1RJU V73SIX 50.014 2334 991109 Beacon Heard 120 also T30CW 50.109 CW
JS1LYC T30CW 50.109 2337 991109 CW QSO 130 RST559
JG3HBO T30CW 50.109 2340 991109 CW Heard 135 PM74 RST 559 CQ CQ
JS2TPM V63SIX 50.014 2335 991109 Beacon Heard RS579
ZL3TIC EA'S 45.250+/_ 2256 991109 Video/TV Heard EA'S reporting ZLTV!! came via NOXX/7
N6XQ ZL2AGI 50.110 2145 991109 CW QSO 230 also ZL2KT, ZL2AAA
JK7IKU LU6DRV 50.130 2251 991109 SSB QSO 80 LU & CX GOOD SIG.
ZL3TIC KL7 DATA 40.690 2217 991109 Other Heard builing up to S5!!
KH6SX N6XQ 50.110 2007 991109 SSB QSO 57
W1JJM ZL-VIDEO 45.260. 1914 991109 Video/TV Heard 240 fn41 video s-8 strongest ever in r.i.
JA9SJI 5B4CY 50.499 0810 991109 Beacon Heard 315 539 beacon. then 5b4fl 599
VK8AH CN8UN 50.110 1406 991109 SSB Heard 300 Good sigs 55
DU1/GM4COK VR2XMT 50.110 1310 991109 SSB Heard 000 TV VIDEO 49.750 ABSOLUTELY END STOPPING
V73AT 5B4AFB 50.110 0811 991109 CW QSO 559 into rj38
V73AT 5B4FL 50.110 0752 991109 CW QSO FB 559->599 into RJ38 30 mins Tnx new 1!
V73AT V73XY 50.00 1002 991109 Other Heard who is V73XY ???
V73XY IK1YWB 50.105 1002 991109 CW Heard 90 Clg cq but heard nothing!!!!
JA3EGE 5B4FL 50.114 0755 991109 CW QSO 320 ALSO 5B4AFB 599..5B4CY/B NO SIG
JL4GTO 5B4FL 50.114 0804 991109 CW QSO 330 RST 599 VY FB!
JA9LSZ 5B4AFB 50.110 0801 991109 CW QSO 599
JA9LSZ 5B4FL 50.114 0756 991109 CW QSO 300 599 STRONG
JJ1WKX CX3IN 50.120 0006 991109 SSB QSO So sri ! Not CX1 but CX3
9M2TO 9M2TO/B 50.005 0800 991109 Beacon Heard 9M2TO/B ANT LOCATION HAS BEEN CHANGED , PLEASE REPORT
UR5ZEL KH0/JK7TKE 50.105 0800 991108 CW QSO 579
JS1LYC V73SIX 50.014 0317 991109 Beacon Heard VERYSTORONG599
JA8NAE V73SIX 50.014 0240 991109 Beacon Heard 145 again p539also 45.240zl-tv s9
JA8NAE LU9EHF 50.0154 0129 991109 Beacon Heard 80 again weak kh6hme/b down
VK3OT UA0TV 49.7499/7500 0200 991109 Video/TV Heard CQ CQ 50.105 now beaming Nippon
JH7MEV N5WS 50.110 2230 991109 SSB Heard 90 Back scatter from the east. RST539
VK3OT UA0_TV 49.750/- 0130 991109 Video/TV Heard Now very weak all JA signals gone
VK3OT JO6EDD 50.108 0107 991109 CW QSO In QSO RST 599
VK3OT JA6HW 50.105 0105 991109 CW QSO
VK3OT JO6ORC 50.107 0115 991109 CW Heard Call me please 50.105 now!!
JA1RJU WH6O 50.120 0113 991109 SSB QSO 110
JO6EDD YB5QZ 50.108 0108 991109 CW Heard CQ
VK3OT DATA BURSTS 43.650 0100 991109 FM Heard 360 Wide band data response from a weaker master pulse on 43.650 now from North.
JO6EDD VK3OT 50.110 0104 991109 CW Heard
VK3OT UA0-TV 49.7499 0055 991109 Video/TV Heard 355 PN>QF Vladivostok and Khabarovsk Video 7499 and 7500 I am calling/beaconing 50.105 CW JA/HL now
JA8NAE KH4/W4ZYV 50.107 0047 991109 SSB QSO 110 rs59
JA1RJU PU3WPA 50.110 2344 991108 SSB QSO 60
JA1RJU HC8GR 50.034 2346 991108 Beacon Heard 60 also 11/09 00:46
JI2QKJ KH4/W4ZYV 50.107 0035 991109 SSB QSO RS59
VK3OT JE7YNQ/B 50.027 0045 991109 Beacon Heard QM07>QF12 I am calling 50.105 CW now PSE K.
JA1QYU KH4/W4ZYV 50.107 0027 991109 SSB QSO 90
VK3OT/SIX DARN 49.650/_ 0015 991109 AM Heard Fast qsb drops out for 5 mins and back in only TV is 49.7584 no others audible HEADS UP!!
VK3OT/SIX SIBERIAN TV 49.7584 0015 991109 Video/TV Heard 005 Polar region UA0 by scatter 519 last 15 mins
JJ1WKX CX1IN 50.120 0006 991109 SSB QSO fb sig
JE4JFP KH6HME/B 50.061 2315 991108 Beacon Heard 90 Aloha Hawaii
JK7IKU LU7FOJ 50.130 2339 991108 SSB QSO 70 QM09
VK8AH N6HKF 50.110 2331 991108 SSB QSO PH57>DM13 Nov 8 23:31 Just work ... VK8AH ... PH57... N6HKF... DM13
JA8NAE LU9MA 50.120 2326 991108 SSB QSO 80 rs59+
JA5FFJ N6? 50.105 2315 991108 CW Heard 80 RST519 also KH6SX
JI2QKJ N6XQ 50.100 2311 991108 CW QSO
JA8NAE LU2DEK 50.110 2322 991108 SSB QSO 80 gf02
VK8MS N6XQ 50. 2248 991108 SSB QSO 47 Also N6CA, Heard N6HKF Call
JA9LSZ N6XQ 50.0997 2310 991108 CW QSO 80 559
DU1/GM4COK KH6BTV 50.110 2303 991108 SSB Heard 090 52 QSB
DU1/GM4COK KH6HME/B 50.061 2301 991108 Beacon Heard 090 529 QSB
DU1/GM4COK N0KE/KH6 50.102 2259 991108 SSB Heard 090 55 QSB
VK8AH N6HKF 50.110 2249 991108 SSB QSO 45 PH57 Also N6XQ, N6KK, N6KA
JA8NAE KH0/JK7TKE 50.117 2234 991108 SSB QSO 180 p rs59+ also v73six/b
JA7QVI KH6SX 50.110 2234 991108 CW QSO 110
KH6SX W7RV 50.110 2226 991108 CW QSO 529
VK8GF UU7?? 50.110 0920 991108 CW Heard
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+/_ 0830 991108 Video/TV Heard very strong, many offsets one offset being 49.73900 (zero beat) any ideas anyone have never herd this one before!!
JA4LKB DJ4AX 50.133 0948 991108 CW QSO
JA4LKB SP2AT 50.108 0938 991108 CW QSO
JA4LKB DL8HCZ 50.120 0923 991108 CW QSO
JA4LKB PA0HIP 50.104 0919 991108 CW QSO
JA4LKB DJ4SO 50.101 0918 991108 CW QSO
JA4LKB PA0LSB 50.117 0909 991108 CW QSO
JA4LKB SM7BAE 50.110 0859 991108 CW QSO
9M2JKL DJ5JK 50.107 0916 991108 CW QSO also wkd DL7AV hrd SM7BAE
JO1GIY YB0ARA/9 50.110 1120 991108 CW Heard RST 559
VK4BKM ES7KW 50.110 1040 991108 CW QSO 300
JA5FFJ SM7AED 50.113 0910 991108 CW QSO 210 PM63 mni EUs FB CONDX
VK8GF SP4CHY 50.130 0920 991108 SSB QSO 320
VK8GF SP4CHY 50.130 0920 991108 SSB QSO 320
VK8GF SP6CPH 50.117 0842 991108 SSB QSO 320 SP3/5/6 WORKED
PA4PA VK6JQ 50.112.7 0935 991108 CW Heard 78 ph12 539 into jo22qd
UN3G JA4??? 50.110 0737 991108 CW Heard 290 MN83 weak, short
JL4GTO 9M2JKL 50.107 0737 991108 CW Heard 240 RST 539
5B4FL KH0/JK7TKE 50.110.4 0626 991108 CW QSO 90 ssb hrd also
WH6O VK1VP 50.120 0602 991108 SSB QSO 59+ ALSO VK2-3
N0KE/KH6 VK2 46.240 0430 991108 Video/TV Heard Worked VK2QF/2GJH/ heard VK2 TV
VK3OT 35 MHZ R/T 35.670 0000 991108 FM Heard Pagers Fishing Boats Radio mobiles
VK3OT E LAYER 50.110 0100 991108 SSB Heard VK4BLK VK4NW VK2BA VK2QF VK2GJH VK2AGP etc
VK3OT 43 MHZ SIGNALS 43.650 +/- 0200 991108 Other Heard M/S 43.650 R/T 43.850 CWIS 43.955 etc
VK3OT UA0TV 49.750+/- 0100 991108 Video/TV Heard Side scatter 0100-0200 direct 0300-0500
VK3OT T30CW 50.109 0445 991108 CW Heard 020
VK3OT JE7YNQ 50.027 0450 991108 Beacon Heard 355 Heard JA3R 50.110 ssb thats all
JA8NAE 9M6CT 50.115 0412 991108 SSB QSO 230 rs59
JH0BQX 9M6CT 50.115 0410 991108 SSB Heard HS BURO OR DIRECT
KH6SX VK2QF 50.110 0343 991108 CW QSO 559
VK4APG JA???? 50.110 0250 991108 SSB QSO Ja pile up WORKING who??
JH0MHE K6MIO/KH6 50.115 0238 991108 SSB QSO sri!!
JH0MHE K6MIO 50.115 0238 991108 SSB QSO 120 loud
JALSZ 9M2JKL 50.107 0241 991108 CW Heard CQCQ...
JA9LSZ 9M2XA 50.110 0235 991108 SSB QSO 59 STRONG GOOD OPEN
JA8NAE K6MIO/KH6 50.115 0226 991108 SSB QSO 140 bk29 rs51 also t30cw weak
JA9LSZ K6MIO/KH6 50.115 0225 991108 SSB Heard FB SIG!
JA9LSZ T30CW 50.109 0220 991108 CW Heard CQCQ ...
JA9LSZ KH6SX 50.111 0215 991108 SSB QSO 75 OPEN AGN
KH6SX VR2LC 50.110 0208 991107 SSB QSO ten in ql72
JA8NAE V73SIX 50.014 0208 991108 Beacon Heard 145 also k6mio/kh6 wkd vr6
JH0BQX V73AT 50.105 0200 991108 CW Heard Tim You are 599!
JA8NAE CX3AN 50.120 0101 991108 SSB QSO 80 rs57again open lu3emk 00:59qso
ZL3TY JH5FIS 50.11 0121 991108 CW QSO Also have Video on 48.24, 48.26, 9M2 pse look 4 ZL
JH0BQX 9M2NK 50.107 0127 991108 CW QSO CQ
9M2NK JAS 50.107 0109 991108 CW QSO Early Opening to JAs - Looking for KH6 and V7
KH7R VIDEO 48.260 0106 991108 Video/TV Heard 270 Looking for 9M stations
JE9BHE KH7L 50.130 0023 991108 SSB QSO 100
VK4KJL VK8RAS/B 50.047 0015 991108 CW Heard 060 QG62 STRONG MY QTH..BSC. 59
JA1RJU K6MIO/KH6 50.125 0010 991108 SSB QSO 120 also N0KE/KH6.KH7L
JA8NAE KH7L 50.110 2337 991108 SSB QSO 100 rs51
JA8NAE LU3EMK 50.110 2249 991107 SSB QSO 80 rs59 also many lu.cx qso
VK4KJL TI5KD 50.115 2341 991107 SSB QSO 060 QG62 53/55
VK4KJL HP2CWB 50.115 2338 991107 SSB QSO 060 QG62 53/55
V73AT KH6BTV 50.110 2321 991107 SSB Heard working JA for 20mins on 110 (why 110 ?, pse QSY)
ZL3TY JA STATIONS 50.11 2314 991107 SSB QSO Pileup on call channel working KH6BTV
VK4KJL TI5BX 50.111 2255 991107 SSB QSO 060 QG62 53/55
JA1QYU N0KE/KH6 50.102 2253 991107 SSB QSO 90 BL10
JA5BEI KH6HME/B 50.061 2230 991107 SSB QSO PM63 599
JI1UHZ T30CW 50.109 2227 991107 CW Heard
WA1OUB VIDEO 50.000 1822 991107 Video/TV Heard 245 Both 45.24 & .25 ZL > FN43
W6/JE6JYT HP2CWB 50.129 1759 991107 SSB QSO Fj09 pile up from all the W
W5/JH2GZY KP4AHQ 50.134 1640 991107 SSB Heard FK68 Big W.I. open today!! But no result here is just 10W.
W5/JH2GZY J6/K6MIC 50.145 1640 991107 SSB Heard FK93 Big pile up here, could not QSO with!
W5/JH2GZY YV4YC 50.111 1630 991107 SSB Heard Up to 59 sigs. into EM12.
W5/JH2GZY HC2FG 50.117 1615 991107 SSB Heard FI07 Nice sigs into here but huge pile up.
9M2JKL EU'S 50.107 0930 991107 CW QSO wkd 9stns (OH SM YL OZ DL) 0930-1000Z
VK4KJL VR2XRW 50.155 1256 991106 SSB QSO 350 QG62 VR/WORKING JAS.ALSO
JM1KNQ/JR6 FR1GZ 50.110 1059 991107 SSB QSO 240
JA8NAE 9M2TO 50.005 0900 991107 Beacon Heard 235 rst539 also 48.250 s9+ many ja cq heard
SM7SCJ UN3G 50.100 0853 991107 CW QSO 90 559, no JA/VK audible
JR2HCB 9M2JKL 50.107 0840 991107 CW Heard
JG3HBO 9V1JA 50.085 0836 991107 CW QSO 230 PM74 RST 559 CQ
SM7SCJ JH6CD? 50.110 0835 991107 CW Heard 100 JO65 QSO w SM7FJE
JM1KNQ/JR6 SM7FJE 50.110 0830 991107 CW QSO RST 559-579
JR2HCB 9V1JA 50.085 0818 991107 CW Heard CQ CQ..
JA8NAE CX4AMJ 50.140 2328 991106 SSB Heard 80 sorry callsign mistake
VK3OT UA0TV 49.7500etc 0130 991107 Video/TV Heard Poor signals until only 0400z then dropped out
JE2XBY V73AT 50.100 0554 991107 CW Heard 120 RST599 5W
JA4FHE V73AT 50100 0555 991107 CW QSO 599
JG3HBO T30CW 50.109 0525 991107 CW QSO 140 PM74 RST 559 ON FREQ
VR2ZGC KH0/JK7TKE 50.115 0449 991107 SSB QSO 599
JA7WSZ KH6SX 50.110 0421 991107 CW Heard CQ WEAK
JA7WSZ KH6HME 50.061 0420 991107 Beacon Heard 130 VERY WEAK
KH6SX V73SIX 50.0140 0418 991107 Beacon Heard 579 qsb
JA8NAE V63AO 50.120 0359 991107 SSB Heard 155 rs51qsb sign up04:15-
7J7ADB V73SIX 50.013 0405 991107 Beacon Heard
JA3EGE V63AO 50.120 0341 991107 SSB Heard RS 59 FB CQing
JG3HBO V73SIX 50.014 0310 991107 Beacon Heard 135 PM74 RST 599
ZL3TY JH4ADK 50.11 0202 991107 SSB QSO
JA8NAE LU9EHF 50.0154 0119 991107 Beacon Heard 85 rst519qsb again heard 5minutes not47.900
VE9AA ZLV1DEO 45.240 2130 991106 SSB QSO 250 re55? s9 peaks! 1rst time this cycle!!! Maybe agn tmw?
JA8NAE ??? 50.120 0020 991107 SSB Heard 55 rs52 sa station may i interrupt you?
JA8NAE CX8AMJ 50.140 2328 991106 SSB Heard 80 rs51
ZL3TIC KL7 DATA 40.690 2200 991106 Other Heard First time ever heard up to 5/9+ it is now 2337 still 5/5 with QSB!!
JA8NAE CX8BE 991106 2314 991106 SSB QSO 85 59
JA8NAE LU9EHF 50.0154 2236 991106 Beacon Heard 85 sort time weak
JH7MEV CX4I I 50.120 2246 991106 SSB QSO 70 RS57 Peak
VK3OT NTH PACIFIC 36.575 2200 991106 FM Heard Taiwanese Fishermen
VK3OT HI PAGERS 35.670 2200 991106 FM Heard
9M2NK VQ9QM 50.107 1612 991106 CW QSO RST 599
BV2DP KH0/JK7TKE 50.110 1545 991106 SSB QSO SSB 55
JI1WMI 9M6JU 50.120 1445 991106 CW Heard 210 RST519-539
VR2XRW JS6DBJ 50.110 1413 991106 SSB Heard 45 working VR2IL 59
JG3HBO 9M2/JI1ETU 50.085 1359 991106 Beacon Heard 230 RST 519
JR7CLB/6 VR2IL 50.135 1339 991106 SSB QSO
JS1LYC DU67SAN 50.125 1320 991106 SSB QSO RS59+VERYSTORONG
JI2YJV VR2XMT 50.185 1220 991106 SSB Heard CQ..
JY9NX JR6HI 50.102 1215 991106 CW Heard 135 CQ CQ No answer. I'm on 104 nw
JI2YJV VR2LC 50.175 1213 991106 SSB Heard
JI2YJV DU67SAN 50.125 1145 991106 SSB Heard 59+
JI2YJV DU1/N1WLV 50.130 1140 991106 SSB Heard 59
JI2YJV VK4APE 50.115 1134 991106 SSB Heard RS 59
VK3OT AS/EU TV 48.233/49.7604 1030 991106 Video/TV QSO 300 Very positive indicators also 10M wide open.
JI2YJV VK8'S 50. 1100 991106 Beacon Heard VK8VF,VK8RAS
JI2YJV VK6RSX 50.304 1100 991106 Beacon Heard 529
JR2ULS 9V1JA 50.085 0839 991106 CW QSO RST 519-529
JI1WMI 9M6JU 50.110 0825 991106 CW Heard 210 RST 539-559
JR2HCB 9V1JA 50.085 0811 991106 CW QSO
JY9NX VK6JQ 50.110 0734 991106 CW QSO 90 449
JN1JFC CQ-EU 50.113 0735 991106 CW QSO 240 QM06 CQ-EU SC 240"
YO4AUL JA 50.110 0710 991106 CW QSO 51 KN44 CQ JA FM KN44. PSE YR ANT TO YO
7J7ADB V73SIX 50.013 0500 991106 Beacon Heard 559
JA8NAE VK4RGG 50.058 0410 991106 Beacon Heard 180 rst519
JA8NAE V73SIX 50.014 0320 991106 Beacon Heard 145 rst549 again also t33cw weak
JE1HLR T30CW 50.109 0310 991106 CW Heard 130 QM06 RST 579
JK7IKU T30CW 50.109 0311 991106 CW Heard 120
JA5CMO PU3WPA 50.107 0044 991106 SSB Heard 100 RS 59
JA5FDJ PU3WPA 50.107 0042 991106 SSB QSO 90 59
JA8NAE V73SIX 50.014 2315 991105 Beacon Heard 145
JA8NAE HI PAGERS? 35.680 2132 991105 Other Heard 90 s9+also35.580 540 678 39.260
9M6JU SM QSO 50.110 1000 991105 SSB QSO Reported over 28.885
VK3OT W6JKV/J6 28.885 1100 991105 SSB QSO Long path 28000 kM so 5M path to EU is now forming from VK3 as first time bale to do this path since 1988
4S7YSG VR2LC 50.110 1609 991105 CW QSO FB SIG RST 599
VR2LC PP1CZ 50.110 1536 991105 CW Heard 90 RST 529!
JR2HCB VR2'S 50.115 1415 991105 SSB Heard 225 With 9M6AAC RS 42-53
JH0BQX 9M6CT 50.110 1255 991105 SSB Heard TIME CORR
JH0BQX 9M6CT 50.110 2155 991105 SSB Heard WITH YB0CBI
JR2HCB 9M6AAC 50.115 1347 991105 SSB QSO RS 59 QSL-N2OO
JM1IGJ YB0CBI 50.110 1302 991105 SSB QSO
JR3HED YC1MH 50.130 1305 991105 SSB Heard 230 59+
JR3HED 9M6JU 50.120 1300 991105 CW QSO 240 599+
JA1QYU 9M6JU 50.1200 2154 991105 SSB QSO 210
JA8NAE VK4FNQ 50.120 1143 991105 SSB Heard 180 rs57 good signals heard from north japan qn13er
JA8NAE VK4APE 50.110 1127 991105 SSB Heard 180 rs55 qsb cq
JA8NAE VK4JH 50.110 1109 991105 SSB Heard 180 p rs51 weak,worked ja6
JA5FFJ 9M6JU 50.110 0800 991105 CW Heard 230 RST599,worked OH,ESs
JR6GV JR6GV 50.110 0830 991105 CW Heard Look for EU by S/C
VK3OT UA0TV 49.7499 0400 991105 Video/TV Heard fading now 0700
JN1XAB 9M6JU 50.130 0646 991105 SSB QSO 230
7J7ADB V63HJ 50.120 0600 991105 CW QSO 559
JS1LYC V63HJ 50.120 0551 991105 CW QSO RST599
7J7ADB 9M6JU 50.115 0545 991105 CW QSO 599 Kazu, JA1RJU op
JR1ERU V63HJ 50.120 0540 991105 SSB Heard 59+ QSB
JN1BBZ 9M6JU 50.114 0537 991105 SSB QSO VIA JA1RJU
JN1BBZ T30CW 50.109 0410 991105 CW QSO vy weak
JR1ERU T30CW 50.109 0530 991105 CW Heard vy weak......
JA8NAE DU-TV? 50.750 0518 991105 Video/TV Heard 210 voice also 9m6ju rst579 50.115
JR1ERU 9M6JU 50.115 0527 991105 SSB Heard 59 good SIG
JA8NAE 9M6JU 50.110 0456 991105 SSB QSO 210 rs53 48.250tv s9+
JA8NAE V73SIX 50.014 0409 991105 Beacon Heard 155
JA8NAE V63HJ 50.120 0340 991105 SSB Heard 155 rs56 qsb kosrae is.
ZL3TY ASIAN TV 49.75 0320 991105 Video/TV Heard Weak, several carriers
JR2HCB/2 T30CW 50.109 0020 991105 CW Heard
KC7IJ VIDEO 45.238. 2300 991104 SSB Heard S8 into Idaho loudest this cycle.
ZL3TIC STRONG UTILITY STATIONS 35-45mhz 2115 991104 Other Heard VERY strong utility stations beaming stateside 45mhz+, listening 50.110
9M2JK VK6RSX 50.304 1430 991104 Beacon Heard RST 599
JA6QGG SM7AED 50.110 0845 991104 CW Heard 250 RST/529〜559 BUT QRM MANY!!
G4FUF VIDEO 50.000 0940 991104 Video/TV Heard 080 JO01GN 46.1719 59 RAPID QSB
SP5XMU VIDEO 50.000 0912 991104 Video/TV Heard 60 KO02LG MALAYSIAN VIDEO 59 NOW !!!IN POLAND
JR6GV SM7AED 50.110 0844 991104 CW QSO
JR2HCB 9M2TO/B 50.005 0640 991104 Beacon Heard RST 599
JG2BRI HL3IUA 50.110 0615 991104 CW Heard 150 RST 559
JR2HCB V73AT 50.110 0604 991104 CW Heard RST 599 CQ..
YO4AUL JA 50.110 0535 991104 CW Heard 51 kn44 cq JA in CW fm KN44. Pse K
9M2TO 9M2TO 50.005 0400 991104 Beacon Heard LOOKING FOR EU
JS1LYC VK2QF 50.110 0404 991104 CW QSO
VK3OT UA0-TV 49.750 +/- 0400 991104 Other Heard QSB OUT no video signals also JA QSO 110 exhange 599 report!!!
VK3OT JH1WHS 50.140 0332 991104 SSB QSO 350 PM Fast QSB good copy 55 to 59 Yutaka san.
VK3OT JA3SHL 50.110 0332 991104 CW QSO 350 Fast QSB
VK3OT UA0-TV 49.7467 0300 991104 Video/TV Heard 360 PN Strong sudden rise up
KH7R VIDEO 48.250 1922 991103 Video/TV Heard 150 EU VIDEO RS 52
JR0QFA DU67HBC 50.200 1300 991103 SSB QSO
JA2ETL YJ0DX 50.1250 1121 991103 SSB QSO RS 59
N0KE/KH6 VK4 QSO 50.110 0430 991103 SSB QSO
VK3OT UA0TV 49.7499 0530 991103 Video/TV Heard
VK3OT JA5FFJ 50.110 0400 991103 CW QSO 355 PM Fast qsb in and gone.
JG3QYJ YJ0DX 50.125 1113 991103 SSB QSO
JA8NAE VK4ABW 50.110 0946 991103 SSB Heard 180 cq europe vk4jh.fnq from my qth gl qn13er
SM7SCJ VK6JQ 50.114 0948 991103 CW Heard 80 JO65 Still in, same QRG as 4JH, slow CW, 319
SM7SCJ VK4JH 50.114 0945 991103 CW Heard 80 JO65 319, QSB, but still in
SM7SCJ VK4JH 50.114 0905 991103 CW Heard 80 JO65 +VK6JQ in for 10 min
JJ2MWV OH2BC 50.107 0840 991103 CW QSO 230
JA1KAW OH2BC 50.107 0850 991103 CW Heard vy qrm ja!! 449
JA5FFJ OH2BC 50.107 0835 991103 CW QSO 240 PM63 RST559-578,QSB
JI1UHZ 9M6JU 50.100 0807 991103 CW QSO
JI1UHZ 9M6CT 50.125 0751 991103 SSB Heard
JR2ULS 9M6JU 50. 0649 991103 SSB QSO
JA8NAE VK8RAS 50.046 0728 991103 Beacon Heard 185 weak
JN3ONX 9M6JU 50.120 0658 991103 SSB QSO 210 up10.qsb.
JA8NAE VK6RSX 50.304 0658 991103 Beacon Heard 210
JL7XRT 9M6JU 50.120 0634 991103 SSB Heard 220 UP10
JA8NAE 9M6JU 50.120 0559 991103 SSB Heard 220 weak qsb
JI2EVL 9M6JU 50.120 0558 991103 SSB Heard UP10
JF2WXS 9M6JU 50.120 0557 991103 SSB QSO 210
JA8NAE FK1TK 50.130 0428 991103 SSB Heard 165 weak qsb wkd ja5ffj
JF2WXS FK1TK 50.130 0433 991103 SSB Heard 120
JA1KAW V63HJ 50.120 0410 991103 SSB Heard 59+
JA8NAE V63HJ 50.120 0404 991103 SSB Heard 155 rs55 qsb cq
KH7L VK4BLK 50.110 0315 991103 CW Heard 539 in Honolulu
JH0MHE VK3OT 50.110 0253 991103 CW Heard 170 CQ JA
JA8NAE V73SIX 50.014 0228 991103 Beacon Heard 145 rst519
JA9BHZ PU3WPA 50.108 2342 991101 SSB QSO 40 59-55
JJ1FDS 9M6JU 50.120 1340 991102 CW Heard 599 AND FADEOUT
JG3HBO 9M6JU 50.120 1333 991102 CW QSO RST 599
JG2BRI V73AT 50.110 0942 991102 CW Heard
JA1KAW VK6RSX 50.304 0830 991102 Beacon Heard
JI1NFN V73SIX 50.014 0427 991102 Beacon Heard 120 PM96
JE2LPC V73SIX 50.014 0345 991102 Beacon Heard 090 pm85mb RST599
ZL3TIC AUST TV 46.240 0245 991102 Video/TV Heard very strong direct path first of the E season
GM4COK/DU1 KH6HME/B 50.062 0202 991102 Beacon QSO 090 529 QSB TO NOISE
VE7SKA ZL-TV 45.240 0041 991102 Video/TV Heard 245 CN88 also .260 S5
JH0HQP PU3WPA 50.108 2340 991102 SSB Heard 9/0stn wkd
J79AND J79AND 50.105 2320 991101 CW QSO 165 FK95 CQ JA Long Path
JA5CMO PU3WPA 50.110 2250 991101 SSB Heard RS 51
JA5CMO 9M6JU 50.120 1215 991101 SSB QSO 270 RS 55
ZL3TIC 35MHZ PAGERS 35.200+/_ 1600 991101 Other Heard very early@ the moment MUF well over 40mhz.....Looking good!!
JJ1FDS VK4APE 50.118 1300 991101 SSB Heard 59
JA8NAE DU67HBC 50.200 1341 991101 SSB Heard 245 rs51cq scatter in qn13er
JS2MYM DU67HBC 50.200 1245 991101 SSB QSO
JJ1FDS VK6RSX 50.304 1230 991101 Beacon Heard 210 599-559 QSB
JJ1FDS DU1/N1WLV 50.115 1123 991101 CW QSO 230 599
VK3OT STH ASIAN TV 49.760 1200 991101 Video/TV Heard 300
JE1KFX YC5/PA2GFL 50.110 1004 991101 CW QSO 225 RST 559
JR6GV S21YJ 50.110 0824 991101 CW QSO
YO4AUL JA 50.110 0600 991101 CW Heard 51 KN44 CQ JA FROM KN44 PSE K
VK4APG YJ0DX 50.120 0500 991101 SSB QSO 045 big sig hears 49.750 s9
JA8NAE V63HJ 50.120 0430 991101 SSB Heard 155 rs54 calling ja7oq
JA8NAE V73SIX 50.014 0421 991101 Beacon Heard 145 weak qsb
JE2LPC FK1TK 50.110 0336 991101 SSB Heard QSY->120
JE2LPC T33CW 50.109 0330 991101 CW Heard up3
9M6NA K6ERG/KH6 50.110 0047 991101 CW QSO Also Hrd KH6HME/B
JG4BLW T33CW 50.109 0025 991101 CW Heard weak! in PM75CM
JI1UHZ T33CW 50.109 0018 991101 CW Heard UP3

Presented by Waiwai Ham Life!!

[About this Page in Japanese]|[About this Page in English]