50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

July 2001

Reporter  DX Call   Freq  UTC Date  Mode  Remarks         BeamQ/H GL
JH8XTZ   VK6JQ    50.108 1010 010731 CW                  N
JH8XTZ   VK4FNQ   50.100 1004 010731 CW                  Y
KL9A    KL7 TV??  55.250 0541 010731 Vid/TV JA still hearing it????    N BP51
JA8CAR   HL5XF    50.125 0450 010731 SSB  59++           225 N
JA8CAR   BG7OH    50.115 0448 010731 SSB  55 TNX Liu        225 Y
JA8CAR   KL7 TV??  55.250 0435 010731 FM   59+++           60 N
JH4JPO   HL1LTC   50.128 0007 010731 RTTY  KIM OM TNX          Y
JO6EDD   UN3G    50.110 1542 010730 CW                320 Y
JA1VOK   UN3G    50.110 1503 010730 CW   559              N
JH8XTZ   VK6RSX   50.304 1050 010730 Beacon              200 N
JA1RFF   BG2OO    50.110 1013 010729 SSB                 Y
JE7CAI   BI4U    50.110 0751 010729 SSB                 Y
JM4VCB   BG2OO    50.110 0320 010729 SSB  59 POB.1157 CHANGCHUN CH   Y
JA1VOK   BG2OO    50.110 0327 010729 SSB  RS59             Y
JM4VCB   BG2OO    50.110 0320 010729 SSB                 Y
SM7FJE   SM7FJE   50.101 1215 010728 CW   CQ JA direct path       N JO65
JO1LVZ   VK6RSX   50.303 1027 010728 Beacon 599            180 N
JO6EDD   BV2B    50.115 0611 010728 SSB                 Y
JE7IDA   JM1MKB/JD1 50.120 2349 010727 SSB  Chiji-jima          N
JH1WHS   UN1SIX   50.024 0525 010721 Beacon RST 549 into PM96     300 N
7J7ADB   VK4JH    50.110 1000 010726 CW   579              N
JA8CAR   VR2XMT   50.110 1205 010725 SSB  57            225 N
VR2ZNC   JA6GWX   50.115 0229 010725 SSB  RS 57 Coming to hong kong 45 Y OL72
VR2ZNC   JA6VU    50.115 0227 010725 SSB  RS 57 Coming to hong kong 45 Y OL72
VR2ZNC   JH1OHZ   50.115 0224 010725 SSB  RS 59 Coming to hong kong 45 Y OL72
VR2ZNC   JA2DPT   50.115 0220 010725 SSB  RS 59 Coming to hong kong 45 Y OL72
VR2ZNC   JL1KBS   50.115 0214 010725 SSB  RS 55 Coming to hong kong 45 Y OL72
VR2ZNC   JA3AJ    50.115 0211 010725 SSB  RS55 coming to hong kong 45 Y OL72
VR2ZNC   JA1BWA   50.115 0205 010725 SSB  RS 59 Coming to hong kong 45 Y OL72
VR2ZNC   7M4PEI   50.115 0203 010725 SSB  RS55 coming to hong kong 45 Y OL72
VR2ZNC   JA2IGY   50.010 0122 010725 Beacon RST 579 coming to hong ko 45 Y OL72
VR2ZNC   JA6YBR   50.017 0121 010725 Beacon RST 579 coming to hong ko 45 Y OL72
VR2ZNC   JA6YAG   50.037 0120 010725 Beacon RST 599          45 Y OL72
VR2ZNC   JA6YAG   50.037 0120 010725 Beacon RST 599          45 Y OL72
VR2ZNC   JA2BZY   50.115 0112 010725 SSB  RS 57 Coming to hong kong 45 Y OL72
VR2ZNC   JA8EPO   50.115 0110 010725 SSB  RS 57 Coming to hong kong 45 Y OL72
JA1RFF   BV9AYA   50.145 0137 010722 SSB               210 Y
JE1BMJ   XW0X    50.1197 1205 010722 CW   Up 2kHz. CQ.       250 Y
JA5CMO   XW0X    50.120 1147 010722 SSB  RS 59           260 Y
JH3DMQ   BW0RS    50.125 0914 010722 SSB  His RS59QSB        235 Y
JH3DMQ/  VR2XMT   50.115 0911 010722 SSB  QRPQSO His59QSB/My55   235 Y
JO6EDD   JD1ADP   50.118 0058 010722 CW                  Y
JH3DMQ/  VR2XMT   50.115 0055 010722 SSB  CQ            235 N
VK8AH   XW0X    50.110 1635 010721 SSB  5x9 Signals        300 Y PH57
JH3DMQ/  BW0RS    50.120 1142 010721 SSB  QRP5WQSO His59+/My58   230 Y
JO6EDD   BV9AYA   50.155 0944 010721 SSB  AS-103          220 N
JO6EDD   BW0RS    50.115 0942 010721 SSB               220 Y
JH1WHS   BV9AYA   50.160 0806 010721 SSB  now qrv qsl via jh3jww    Y
JH3DMQ/  VR2XMT   50.115 0639 010721 SSB  QRP5WHis59++/My59     230 Y
JQ1XFE   BV3FQ    50.12  0117 010721 SSB                 Y
JA5CMO   BW0RS    50.125 0245 010721 SSB  QSL VIA BV4VE       260 Y
JH3DMQ/  BV9AYA   50.115 0222 010721 SSB  TnxQSO with 21.265Mhz   230 Y
JA5CMO   BV9AYA   50.115 0150 010721 SSB  QSL VIA JH3JWW      260 Y
JA8CAR   9M2TO    50.005 1018 010719 Beacon 55            225 N
JA8CAR   9M2TO    50.024 1018 010719 Beacon 55            225 N
JI7NQW   UN1SIX   50.025 0725 010718 Beacon Weak signal        300 N
JA8CAR   UN1SIX   50.024 0645 010718 SSB  Weak.           290 N
JA8CAR   UN3G    50.110 0643 010718 SSB  Weak.             N
JI7NQW   UN1SIX   50.025 0634 010718 Beacon              300 N
JI7NQW   UN3G    50.110 0633 010718 CW                300 Y
LZ3CQ   HL1/LZ3VD  50.   1200 010717 SSB  I am looking for you. Ves 050 Y KN12PQ
K0GU    UA0/VIDEO  50.000 0105 010717 Vid/TV CQ JA 103 CW         N
JR9RKU   UN1SIX   50.024 1200 010716 Beacon Weak.           330 N
JA8CAR   HL1/LZ3VD  50.115 0720 010716 SSB  57            225 Y
JA8CAR   XV3AA    50.130 0835 010715 SSB  55   QSY135      225 Y
ZL3NW   VK5VF    52.450 0445 010715 Beacon 519 QSB            N
ZL3NW   VK5VF    52.45  0445 010715 Beacon 519 also aurora on ZL3TY 260 N
JA8CAR   HL5XF    50.104 0230 010715 CW   59            220 N
JA8CAR   VR2XMT   50.115 0223 010715 SSB  53            220 N
JE1RXJ   VK4BLK   50.110 0038 010715 CW   NW CW CQ           N
JE3LCT   BW0BS    50.120 0750 010714 SSB               210 Y
JA8CAR   BYTV?    51.300 1153 010714 FM   59 QSB          290 N
JE1TGN   VR2XMT   50115. 1023 010714 SSB  RS59+             Y
JE2XBY   XV3AA    50.130 0651 010714 SSB  59              N
JA8CAR   TV ?    55.250 0415 010713 FM   59++           70 N
JA8CAR   HL5XF    50.130 0405 010713 SSB  59++           225 Y
N6CA    JH7MSB   50.105 0135 010713 CW   w/ qsb          310 Y dmo3
VE7AGG   V1DEO    50.   0140 010713 SSB  48240/260         315 Y cn89
JA9XRL   W7EW    50.101 2321 010712 CW                  Y
KB7WW   JA'S    50.   2305 010712 CW   cq .095          300 N cn85
JA8CAR   BYTV?    51.250 1155 010712 FM   59 QSB          270 N
JA8CAR   VR2HAM   50.110 0152 010711 CW   519            225 N
JA8CAR   9M2TO    50.005 0150 010711 Beacon 41-51CQ          220 N
VK2ZXC   ZL3JT    50.110 0305 010710 SSB  5-9 into QF55km      90 Y
VK2ZXC   ZL4LV    50.110 0300 010710 SSB  5-7 into QF55km      90 Y
WB8XX   VIDEO    49.750 0300 010710 SSB  video S2 into Ohio    338 N EM79
JH6VXP   W7CI    50.100 0002 010710 CW   CQ              Y
JA9SSB   WA6JRA   50.110 0746 010709 CW   569            60 Y
JA9SSB   W0SD/KL7  50.110 0732 010709 SSB  57            40 Y
JA9SSB   W6YM    50.104 0728 010709 CW   559            50 Y
JA9XRL   KL9A    50.098 0749 010709 CW                  Y
JA9XRL   W0SD/KL7  50.110 0737 010709 SSB                 Y
JA9EVV   W0SD/KL7  50.110 0741 010709 SSB               30 Y
JR9RKU   KL9A    50.098 0730 010709 CW   CQ CQ !          50 N
KL9A    K6RMJ    50.105 0645 010709 SSB  CQ to JA         90 N
KL9A    JA'S    50.110 0636 010709 CW   I am cqing on 100 CW   270 N BP51
N9JIM   JR2HCB   50.105 0634 010709 CW                305 Y
JA8CAR   TV ?    55.250 0440 010709 FM   59+40 KL7TV???      70 N
VR2ZNC   DU1EV    50.110 0154 010708 SSB  RS59 Coming to hong kong 150 Y OL72
JE3LCT   9M2NK    50.107 0943 010707 CW                210 Y
EH6SA   AE4RO    50.105 2213 010707 CW   Also N4            Y EL97
JH9INY   9M2KT    50.115 0947 010707 SSB  CQ..             N
VR2ZNC   DU1MS    50.115 0914 010707 SSB  RS59           140 Y OL72
JA8CAR   BD7ABC   50.110 1157 010706 SSB  53 VR2XMT 59+ DS1MFC  225 N
JN3ONX   BD4ABC   50.110 1158 010706 SSB  he QRV frm Syanghai.     Y
JA8CAR   HL2WP    50.130 1021 010706 SSB  59 DS5JQK        225 Y
JA8CAR   VK8MS    50.110 1007 010706 CW   53-59           180 N
JA8CAR   VR2ZGC   50.110 1001 010706 SSB  53 QSB          225 Y
VR2ZNC   JA8CAR   50.115 0954 010706 SSB  RS 53 coming to Hong Kong 42 Y OL72
JA8CAR   VK6RSX   50.304 0905 010706 Beacon 53            225 N
VE7AGG   49750    50.   0545 010706 SSB  many 49750>>cn89 105cw  300 Y
N7DB    JE7YNQ/B  50.027 0425 010706 Beacon Bcn hrd also in CN74 in l 315 N CN85
VR2ZNC   JR6LMJ   50.176 0246 010706 SSB  rs 59 Coming to hong kong 43 Y OL72
JE1RXJ   VR2ZGC   50.110 0237 010706 SSB                 Y
VR2ZNC   JA7OQ    50.120 0223 010706 SSB  rs 59 Coming to hong kong 43 Y OL72
VR2ZNC   BD4ABC   50.110 0223 010706 SSB  rs 59 Coming to hong kong 43 Y OL72
VR2ZNC   JA2IGY/B  50.   0148 010706 SSB  RST 599 coming to hong ko 43 Y OL72
VR2ZNC   JN1EOT   50.189. 0139 010706 SSB  rs 59 Coming to hong kong 43 Y OL72
VR2ZNC   JA5XKV   50.235. 0135 010706 SSB  rs 59 Coming to hong kong 43 Y OL72
VR2ZNC   JF3XWM   50.212 0122 010706 SSB  RS59 coming to hong kong 43 Y OL72
VR2ZNC   JG2AJK   50.180 0044 010706 SSB  rs 59 Coming to hong kong 42 Y OL72
VR2ZNC   JA6YBR/B  50.017 0030 010706 SSB  RS599 coming to hong kong 45 Y OL72
JA8CAR   VR2XMT   50.115 0023 010706 SSB  41-51           225 N
JA8CAR   VR2XVD   50.120 0849 010705 SSB  53 TNX Ho        225 Y
JA1KAW   HL5XF    50.130 0125 010705 SSB  59++             N
VR2ZGC   BD4ABC   50.110 1131 010704 SSB  RS51             Y
VR2ZGC   JA8CAR   50.110 1240 010703 SSB  MY CORRECT CALLSIGN VR2ZG   Y
JA8CAR   VR2ZFC   50.110 1240 010703 SSB  41-51CQ          230 N
JA8CAR   HL1LTC   50.130 0923 010703 SSB  59+ WithHL5XF    HL9MC 225 N
JA3EGE   EP-TV    48.259 1048 010703 Vid/TV Teheran TV pse beam JAPAN 310 N
JE1RXJ   HL9MC    50.1298 1027 010703 SSB  QSL WA2CCY HomeCall      Y
JH3DMQ/  DS2INV   50.190 0910 010703 SSB  QRP5WRshis59++++My59+   300 Y
JA1VOK   N6JV    50.110 2206 010702 CW   579, K6QXY 599+ FB!      Y
7J7ADB   W6     50.100 2210 010702 CW   JA2/JA1 wking W6       N
SP6GWB   ZL/TV    50.000 0840 010702 SSB  45250.0 45260.4 S1-3   80 N JO80
N9JIM/6  V1DEO    50.000 0609 010702 SSB  49750.0 750.3 746.6    315 N
VE7AGG   V1DE0    50.00  0550 010702 SSB  49750 in cq 110cw    300 Y cn89
VK4JSR   R1 TV    49.750 0805 010702 Vid/TV vry wk. QSB to RS52. No b   N
JH8XTZ   KH0/JA1TCF 50.135 0807 010701 CW                170 Y
JH3DMQ/  KH0/JH1EDG 50.135 0652 010701 Beacon QSP by KH0/JH1EDG(21MHz) 151 N
VR2ZGC   JH1QYM/1  50.205 0154 010701 SSB  RS53             Y
VR2ZGC   BD5HAG   50.110 0145 010701 SSB  RS59             Y
VR2ZGC   JA9CGR   50.110 0141 010701 SSB  RS59             Y
VR2ZGC   JA0LKK   50.160 0133 010701 SSB  RS59             Y

Presented by Waiwai Ham Life!!

[About this Page in Japanese]|[About this Page in English]