50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

August 2000

Reporter DX Call Freq(MHz) UTC Date Mode Q/H Beam GL Remarks
JA7WSZ FR1AN 50.110 1035 000831 SSB QSO 250 QM07 weak sig
V73AT P29BPL 50.029 0844 000831 Beacon HRD 579 into rj38
V73AT KH6ND/KH5 50.108 0835 000831 CW QSO 599 into rj38
JH1HHC V63MC 50.120 0335 000831 SSB HRD YL
VK3SIX R1 VIDEO 49.7496 0630 000831 Vid/TV HRD 355 PN 49.7500/7502
JH1HHC V63KA 50.120 0330 000831 SSB QSO
KH6HAK VK4BRG 50.076 0257 000831 Beacon HRD BL11 53 on Squalo in Honolulu
KH6HAK VK4JH 50.110 0240 000831 SSB QSO BL11 55 on Squalo in Honolulu.
VK4FNQ KH6HAK 50.110 0238 000831 SSB HRD 65 WKD VK4JH 55
KH6HAK VK8MS 50.110 0208 000831 SSB QSO BL11 51 on Squalo Ant.
VK2BA KH6SX 50.110 0200 000831 SSB QSO 55 INTO HONOLULU
KH6SX VK8MS 50.110 0145 000831 SSB QSO 57 back of beam
VK3SIX ZL VD B/S 45.25+- 2330 000830 Vid/TV HRD 045 RE/RF W6/XE2 open to ZL
ZL3TIC W6BYA 50.110 2315 000830 SSB QSO 5/5 also XE2EED in
ZL3TIC N6XQ 50.110 2250 000830 SSB QSO UP TO 5/5 VERY EARLY OPEN
JH1WHS FR1AN 50.120 1105 000830 SSB QSO sri miss enter om
VR2ZXP 9MTV 53.75 1157 000830 Vid/TV HRD RS59 also P29 Beacon
JH1WHS VR2KW 50.139 1119 000830 SSB QSO Tnx 1st QSO cu agn wong
JH1WHS VR2XMT 50.130 1111 000830 SSB QSO good sigs om cu agn
JH1WHS FR1AN 50.120 1150 000830 SSB QSO tnx ssb contact 73
JA8NAE VR2XMT 50.130 1109 000830 SSB HRD 51 fr1an not sig into ja8
JR2HCB FR1AN 50.120 1120 000830 SSB HRD RS 59 Now
JF3MYA/4 KH6ND/KH5 50.109 1040 000830 CW HRD 100 RST419
JL1OXY FR1AN 50.110 1105 000830 SSB QSO 250 now coming up
JA8NAE VK4FNQ 50.150 1034 000830 AM QSO 180 rs49/32-56also p29bpl/b
JH3DMQ/P VK4FNQ 50.150 1031 000830 AM QSO 175 QRP2WQSOTnx
JR2HCB KH6ND/KH5 50.109 1021 000830 CW QSO 110 559 CQ..
JR9RKU KH6ND/KH5 50.108 1006 000830 CW HRD 100 RST579QSB CQ CQ!
JH3DMQ/P VK4ZJR 50.115 1006 000830 SSB QSO 175 QH23 QRP5WQSORSHis59+20/My59Tn
HL1LTC JE7YNQ 50.027 1005 000830 Beacon HRD 599 Aiso JA2IGY hrd Es op
JH3DMQ/P VK4JH 50.115 0950 000830 SSB QSO 175 QRP5WQSORSHis59+20/My59Tn
V73AT KH6ND/KH5 50.1089 0953 000830 CW HRD 599 into rj38
7M3URL VK4CXQ 50.110 0932 000830 CW QSO 150 599++ FB QSO TNX
V73AT VR2LC 50.110 0910 000830 CW HRD
VK3SIX BY-TV 49.7494 0830 000830 Vid/TV HRD 345 ON 59++ CQ 110 now.
KH6SX FK8CA 50.110 0750 000830 CW QSO 529 also mni vk's
JE2DWZ VK6AOM 50.110 0708 000830 SSB HRD
HL1LTC JR6YAG 50.037 0615 000830 Beacon HRD RST 599
JH1WHS VK8RAS 50.046 0538 000830 Beacon HRD PG66 ‚u‚…‚’‚™ strong
JH1WHS VK8RAS 50.046 0538 000830 Beacon QSO PG66 Very strong
JH1WHS VK4JH 50.150 0429 000830 SSB QSO HELLO JOE NICE SIGS
JH1WHS VK4CXQ 50.120 0423 000830 CW QSO TNX FB QSO BEVAN
VK3SIX JA2IGY 50.010 0505 000830 Beacon HRD 355 PM JA beacons CQ CW 110
VK3SIX JA6YBR 50.017 0500 000830 Beacon HRD 355 PM CQing 110 CW now
JE2DWZ VK3SIX 50.110 0503 000830 CW HRD
VK3SIX METEOR DATA 43.650 0430 000830 FM HRD 360 PK Meteor data TX
VK3SIX UA0-TV 49.7510 0430 000830 Vid/TV HRD 350 PN/ON Many heard
VK3SIX/6AOM RUSSIAN VIDE 49.7485 0300 000830 Vid/TV HRD Strong Video VK3/VK6
VR2ZST JG1ZGW 50.490 1000 000829 Beacon HRD Sorry, freq. missing
VR2ZST JG1ZGW 50. 1000 000829 Beacon HRD also other JA beacon
JH3DMQ/P VR2XMT 50.130 1050 000829 SSB QSO 240 QRP5WQSORSHis59/My55Tnx
JA8NAE VR2XMC 50.130 1006 000829 SSB HRD 245 inqn13 41-53also vr2ai.lc hrd cn
JE1TGN VR2XMT 50.130 1035 000829 SSB QSO 59++
JA1KAW 9M6SMC 50.014 0820 000829 Beacon HRD
VK3SIX RUSSIAN R1TV 49.7502 0600 000829 Vid/TV HRD 300 LN/ON W Russia Black Sea
JA8NAE VK4ABW 50.110 1229 000828 SSB HRD 205 52 into qn13er
JA8NAE VK4CXQ 50.110 1127 000828 CW HRD 180 529 ja6ybr/b 599 e skip
JA8NAE V73JK 50.130 1048 000828 SSB HRD 145 55-57 wkd 7j7acx ev tep
JJ1FDS VK6RSX 50.304 1210 000828 Beacon HRD 210 VY FB SIGS
JM1IGJ 9M2/JI1ETU 50.085 1355 000828 Beacon HRD
VR2XMC KH6ND/KH5 50.108 0945 000828 SSB QSO RS55 TNX for new one!
7J7ADB KH6ND/KH5 50.105 1033 000828 CW QSO 120 calling cq
7J7ADB V73SIX 50.013 1020 000828 Beacon HRD also P29BPL beacon
JH3DMQ/P V73JK 50.115 1013 000828 SSB QSO 149 QRP5WQSORSHis59/My52TNX
VR2ZST KH5/KH6ND 50.107 1008 000828 SSB QSO tnx for new one!
JJ1CKD VK4ABW 50.110 1012 000828 SSB HRD CQ CQ RS59.
JH3DMQ/P DU1EV 50.115 1003 000828 AM QSO 218 QRP5WQSORSHis59+30/My59Tn
JH3DMQ/P DU1EV 50.115 1002 000828 SSB QSO 218 QRP5WQSORSHis59+30/My59Tn
VR2XMT KH5/KH6ND 50.108 0859 000828 SSB QSO TNX FOR NEW ONE !!
VR2LC KH6ND/KH5 50.108 0836 000828 CW QSO Tnx for new one!!
JH3FHQ KH6ND/KH5 50.108 0843 000828 CW QSO 100 559 good New One
JA1KAW KH6ND/KH5 50.108 0830 000828 CW QSO good signal cq
JH1HHC KH6ND/KH5 50.108 0822 000828 CW QSO
V73AT KH6ND/KH5 50.1079 0820 000828 CW QSO nice signal mike!
JA9LSZ KH6ND/KH5 50.1088 0803 000828 CW QSO 80 579 FB SIG!
HL1LTC 9M6SMC 50.0145 1532 000827 Beacon HRD sorry callsign
VK3SIX UA-TV 49.7518 0630 000828 Vid/TV HRD 355 PN ALso 49.7520 weakly
HL1LTC 9M6SNC 50.0145 1532 000827 Beacon HRD RST 519
JO6EDD 9M2NK 50.107 1400 000827 CW HRD
JO6EDD 9M6GY 50.110 1403 000827 SSB HRD
JH4JPO VR2IO 50.099 1300 000827 CW QSO 559
JG3LEB/3 DU1EV 50.105 1254 000827 CW HRD 579 CQ
VR2XMT YJ8WR 50.079 1110 000827 Beacon HRD
JA6QGG FR1AN 50.110 0943 000827 SSB QSO 265 RS/55 SLOW QSB
VR2XMT FO0PT 50.110 0940 000827 SSB QSO QSL VIA DJ0FX
VR2ZST FO0PT 50.125 1000 000827 SSB QSO also FO3BM
JH3DMQ/P YJ8WR 50.115 1019 000827 SSB QSO 156 QRP5WQSORSHis59/My54TNX
JE2XBY V73AT 50.105 0955 000827 CW HRD 120 CQ.559-579
JH3DMQ/P VK4ABW 50.150 0950 000827 SSB QSO 175 QH03 QRP5WQSORSHis59/My52TNX
JE2XBY 9M6SMC 50.0145 0925 000827 Beacon HRD 220 RST559
HL1LTC YJ8WR 50.079 0914 000827 Beacon HRD 160 RST 539
JA5FDJ 9M2NK 50.107 0905 000827 CW HRD 250 559 CQ
KH6HAK YJ8WR 50.110 0719 000827 SSB QSO BL11 QSB 52 on dipole
W6/JE6JYT VIDEO 45.260 2255 000826 Vid/TV HRD 59+QSB, 45.240 RS51
JH3DMQ/P VK4JH 50.115 0953 000826 SSB QSO 175 QH03 QRP5WQSORSHis59/My56Tnx
KH6SX VK8MS 50.110 0710 000826 SSB QSO qsb
JA6DZT VK4JH 50.110 0624 000826 CW QSO
JR2HCB VK8RAS 50.047 0620 000826 Beacon HRD also VK4ABP/V73SIX
VK3SIX UA/BY-TV 49.75++ 0530 000826 Vid/TV HRD 355 PN/ON By Scatter
JA1VOK V73SIX/B 50.014 0510 000826 Beacon HRD RST559
K7OFT VIDEO 49.750 0015 000826 Vid/TV HRD 290 QSB S1/S3
JN1WXW 9M6GY 50.109 1411 000825 SSB QSO 240 QM06 RS52 QSB
JM1IGJ 9M6GY 50.110 1407 000825 SSB QSO 240
HL1LTC VK6JQ 50.112 1415 000825 CW HRD RST 539
JA6LPW 9M6GY 50.110 1407 000825 SSB HRD 260 RS59
JH3DMQ/P P29PL 50.110 1043 000825 SSB QSO 159 QRP5WQSORSHis59/My54TNX
JA8NAE P29BPL 50.029 0956 000825 Beacon HRD weak
BV2DP V73AT 50.110 0955 000825 CW QSO CW539
JA8NAE DS1CMD 51.020 0948 000825 FM QSO 59++
V73AT BV2DP 50.110 0945 000825 CW HRD 559 into rj38
P29KFS V73JK 50.130 0925 000825 SSB QSO 040 5x9+ GD sig Ray !
JR2HCB VK6JQ 50.110 0506 000825 CW HRD also VK6RSX 559
VR2BG VQ9QM 50. 1500 000824 CW HRD Sri, Dale only works CW
HL1LTC 9M6SMC 50.0145 1650 000824 Beacon HRD RST 539
JO6EDD YC1MH 50.110 1527 000824 SSB QSO 210
JO6EDD VQ9QM 50.105 1500 000824 CW QSO 250 CQ CQ
JL4GTO 9M2/JI1ETU 50.085 1303 000824 Beacon HRD 240
P29PL VQ9QM 50.105 1213 000824 CW HRD 270 Calling you now
P29KFS VQ9QM 50.105 1210 000824 CW HRD 265 599 !! but CW only ?
JA8NAE 7J7ADV 50.130 1111 000824 SSB HRD 180 m/s 51 hrd wkd vk4fnq 57
VK4JSR JA1'S 50.110 1058 000824 CW HRD RST 599 - Working VK4/FK8
JR2HCB V73AT 50.110 1055 000824 CW HRD 120 also V73SIX
JA8NAE VK8RAS 50.047 1029 000824 Beacon HRD 519also p29bpl.vk4brg/b
HL1LTC P29BPL 50.029 1050 000824 Beacon HRD RST 599
JA8CAR VK4FNQ 50.130 1027 000824 SSB HRD 180 53 VK4CQX 51
JE1RXJ VK4FNQ 50.130 1020 000824 SSB QSO 175 QH30HU John
JA8NAE YJ8WR 50.079 0837 000824 Beacon HRD 165 inqn13 rst519also fk8ca weak cq
JI1UHZ FK8CA 50.110 0842 000824 CW HRD CQ CQ
KH6SX VK4BRG/B 50. 0724 000824 Beacon HRD 529
KH6SX VK4CXQ 50.110 0724 000824 CW QSO 599 also yj8wr/b very str
JE2XBY VK6RSX 50.304 0423 000824 Beacon HRD RST599
7J7ADB VK8RAS 50.047 0412 000824 Beacon HRD 539
7J7ADB VK4ABW 50.110 0410 000824 CW QSO 559
VK3OT R1-TV 49.75+- 0400 000824 Vid/TV HRD 355 PN Many offsets
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+ 0300 000824 Vid/TV HRD Has been in and out for t
JA8CAR VK4CXQ 50.110 0201 000824 SSB QSO 180 59+VK4WTN VK4PU
JA8NAE V73SIX 50.014 1037 000823 Beacon HRD 145 weak49.750tvbeam300Ks9+
JA8NAE P29BPL 50.029 1007 000823 Beacon HRD 180 inqn13 weak also vk4fnq50.130
P29KFS QRZ 50.1094 1208 000823 SSB HRD 300 Very distorted ???JO ?
P29KFS V73AT 50.130 1000 000823 SSB HRD 060 With VK4FNQ 15/9 !!
VK3SIX UA0-TV 49.75+- 0900 000823 Vid/TV HRD 350 PN By Scatter
JN1JFC VQ9QM 50.105 1436 000822 CW QSO 255 TNX MY RST 599!!
JG1LKO 9M2NK 50.107 1525 000822 CW HRD 220
VR2ZXP VQ9QM 50.105 1457 000822 CW HRD Can you please QSY SSB?
JO6EDD VQ9QM 50.105 1452 000822 CW QSO 250
JE1HLR VQ9QM 50.105 1441 000822 CW QSO 255 Sorry Mode is CW !!
JE1HLR VQ9QM 50.105 1441 000822 SSB QSO 255 RST 559
HL1LTC VK6RSX 50.304 1440 000822 Beacon HRD RST 599
P29KFS VR2XMP 50.110 1422 000822 SSB HRD 320 UR sigs 57 now
JM1IGJ YF1OO 50.103 1413 000822 CW QSO 599@FB
JJ2MWV YC1MH 50.110 1403 000822 SSB HRD 59
BV2DP VK4APE 50.125 1350 000822 SSB HRD &VR2,P29/B,9M2/B..
JH0PVF YF1OO 50.102 1355 000822 CW HRD CQ CQ
JA3EGE VK4DHF 50.105 1300 000822 CW HRD 170 599
JA3EGE AX8SIX 50.105 1154 000822 CW QSO 185 QSY TO SSB 140 FOR SSB
P29KFS KH6SX 50.110 1000 000822 CW QSO 075 599 here in PNG !
JH7MSB FK8CA 50.110 0837 000822 CW QSO 559
JI2EVL P29KFS 50.110 1038 000821 SSB HRD SRI ONLY HRD
JI2EVL P29KFS 50.110 1039 000821 SSB QSO
JO6EDD YJ8WR 50.079 1022 000821 Beacon HRD 150 RST 559
V73AT YJ8WR/B 50.079 1005 000821 Beacon HRD 579 into rj38
V73AT VK8MS 50.130 0915 000821 SSB QSO 59 into rj38
V73AT VK4ABW 50.130 0910 000821 SSB QSO 59 into rj38
VK2QF JA'S 50. 0900 200800 CW QSO FB open August tu JA frie
W6/JE6JYT CE-FM 47.900 2342 000820 Other HRD RS55 No ARS
4S7YSG YF1OO 50.110 1558 000820 CW QSO
JA1VOK 9M6SU 50.110 1343 000820 SSB QSO RS59
JE2XBY 9M2TO 50.005 1314 000820 Beacon HRD 240 RST429
JA1VOK T88JC 50.110 1303 000820 SSB QSO 230 RS57 via JF1KJC
V73AT DU1EV 50.115 1257 000820 CW HRD 529 into rj38
JL4GTO 9M2/JI1ETU 50.085 1254 000820 CW QSO 240 NW@QRZ...
V73AT S21YJ 50.110 1235 000820 SSB QSO 55 into rj38
HL1LTC V73SIX 50.014 1115 000820 Beacon HRD RST 539
VK4JSR T88JC 50.110 1058 000820 SSB QSO 330 RS53 - JA8's RS57
HL1LTC YJ8WR 50.079 1058 000820 Beacon HRD RST 599 BIG SIG
JA8NAE YJ8WR 50.125 1043 000820 SSB QSO rs59+ p29bpl/b hrd519
V73AT YJ8WR 50.150 1050 000820 SSB QSO 59 into rj38
JI2EVL V73AT 50.110 1032 000820 CW HRD
JA8CAR YJ8WR 50.110 1011 000820 CW HRD 170 539
JA8CAR YJ8WR 50.110 1011 000820 SSB HRD 170 539
HL1LTC HL2/JF1TMS 50.125 1000 000820 SSB HRD ansan korea
JA8CAR T88JC 50.110 0925 000820 SSB QSO 180 53
JO6EDD 4S7YSG 50.130 0916 000820 CW QSO cq
JA6DZT 4S7YSG 50130.7 0910 000820 CW QSO
4S7YSG JA2VVX 50.130 0908 000820 CW QSO
JH4JPO 4S7YSG 50.110 0902 000820 CW QSO 599++
JA8NAE VK6RPH 50.066 0810 000820 Beacon HRD 215 rst519qsb
JA8NAE T88JC 50.110 0847 000820 SSB QSO 210 rs52cq cq...
VK4JSR JE7YNQ 50.027 0853 000820 Beacon HRD 350 RST599 - JR0YEE also.
VK4JSR JE7YNQ 50.027 0853 000820 Beacon HRD 350 RST599 - JR0YEE also.
VK4JSR HL1LTC 50.130 0825 000820 SSB QSO 350 RS59 - JA's RS59+
JA1KAW FK8CA 50.110 0755 000820 CW HRD
JA8NAE 8J1HAM 50.200 0554 000820 SSB QSO pm95 ham fair2000sp call not
VK3OT RUSSIAN VIDE 49.75+- 0340 000820 Vid/TV HRD 360 PN JA8CAR JA8NAE 50.110/115
JA8CAR VK4FNQ 50.304 0340 000820 Beacon HRD 220 599
7J7ADB VK6RSX 50.303 0315 000820 Beacon HRD 599
JA8NAE VK6RSX 50.304 0307 000820 Beacon HRD 215 rst599
VK4JSR R1 TV 49.750 2158 000819 Vid/TV HRD 45 RS 51 scatter signal
JA8CAR VK6RSX 50.304 1420 000819 Beacon HRD 230 519
4S7YSG VR2XMT 50.110 1408 000819 SSB QSO RS59
P29KFS T88JC 50.110 1249 000819 SSB QSO 315 Nice 5x9 TNX
BV2DP T88JC 50. 1248 000819 SSB QSO www.bv2dp.com
JH1WHS V73AT 50.120 1112 000819 SSB QSO 170 HI TIM GOOD SIGS !
JH1WHS AX4ZJR 50.130 1032 000819 SSB QSO 180 TNX RON NICE QSO
EE‚P‚VE‚R ‚`‚W‚SEE‚Q 50.130 1032 000819 SSB QSO 180 TNX RON NICE QSO !
HL1LTC VK4ZJR 50.110 1013 000819 SSB QSO
JA8NAE VK4ZJR 50.130 1009 000819 SSB QSO 185 qh33? rs51 09:33hrd p29.yj8/b
7J7ADB V73SIX 50.013 0920 000819 Beacon HRD also hearing YJ8WR/b
7J7ADB T88JC 50.110 0920 000819 SSB QSO 5/5 calling cq
JE2PBU YJ8WR 50.079 0855 000819 Beacon HRD 160 599
JE2PBU FK8CA 50.110 0836 000819 CW QSO 160 559 with QSB
VK3OT BY-TV 49.7494 0815 000819 Vid/TV HRD 330 OM Western China
JA3EGE VK6RSX 50.303 0755 000819 Beacon HRD 599++ but no ARS!
VK3OT BY-TV 49.750+ 0730 000819 Vid/TV HRD 345 ON BY Video scatter
VK3OT UA0-TV 49.7499 0615 000819 AM HRD 355 PN53 Warbler Video
K7OFT UA0 VIDEO 49.7499 2330 000818 Vid/TV HRD 275 Not Direct - Side scatter
VR2XMT T88JC 50.110 1417 000818 SSB QSO 59+ QSL VIA JF1KJC
JA1VOK 9M6SMC 50.0145 1400 000818 Beacon HRD RST569
JM1IGJ VK6JQ 50.110 1340 000818 CW HRD
JJ1CKD VK8MS 50.110 1315 000818 SSB HRD RS55-53 With QSB.
JA8NAE VK8RAS 50.046 1023 000818 Beacon HRD 200 weak
JA8NAE VK6RSX 50.304 1006 000818 Beacon HRD 215 rst519
JA8NAE P29BPL 50.029 0946 000818 Beacon HRD 180
JA8NAE V73SIX 50.014 0920 000818 Beacon HRD 145 weak into qn13er
KH6HAK YJ8WR 50.110 0824 000818 SSB QSO BL11 52 on dipole here
KH6SX KH8/N5OLS 50.110 0758 000818 CW QSO 559 and hrd yj8wr ssb
V73AT KH6SX 50.110 0758 000818 SSB HRD 599
JE2DWZ VK6AOM 50.110 0701 000818 SSB HRD
VK3SIX UA0-TV 49.7499 0500 000818 Vid/TV HRD 355 QF02wh Video into Beacon site 55
KH8/N5OLS JE1BMJ 50. 0910 000817 CW QSO waht KW are you
JA8NAE DS1CMD 51.020 1031 000817 FM QSO rs59++
JA8NAE DS2SMU 50.120 1022 000817 SSB QSO rs57 e skip
JH2SMW YJ8WR 50.079 0954 000817 Beacon QSO SRI
JH2SMW YJ8WR 50.079 0954 000817 SSB QSO
HL1LTC YJ8WR 50.079 0953 000817 Beacon HRD RST 599 FB SIG
VK4JSR JA2SMW 50.110 0944 000817 SSB HRD 345 JM1LIK Both RS57
V73AT AH6TM 50.125 0845 000817 SSB QSO 59 into rj38
7M3URL FK8CA 50.110 0844 000817 CW QSO 165
JE2XBY FK8CA 50.110 0826 000817 CW HRD 160 RST539
JI2EVL FK8CA 50.110 0822 000817 CW HRD NW
JA8CAR YJ8WR 50.079 1030 000816 Beacon HRD 170 53
JA8CAR V73SIX 50.014 1028 000816 Beacon HRD 160 51
JF3MYA/4 KH8/N5OLS 50.105 0951 000816 CW QSO RST579
7J7ADB YJ8WR 50.108 0940 000816 CW QSO 559
JE1BMJ KH8/N5OLS 50.105 0910 000816 CW HRD 130 Good Sigs
JF2TAR KH8/N5OLS 50.105 0927 000816 CW HRD
JE4JFP KH8/N5OLS 50.105 0925 000816 CW QSO 599 FB SIGs
JA8CAR VK6RSX 50.304 0843 000816 Beacon HRD 230 51
JF2VNV YC1MH 50.180 1430 000815 SSB HRD RS53 CQ..
HL1LTC 4W6UN 50.097 1405 000815 Beacon HRD RST 599 in PM37
JJ1CKD P29BPL 50.029 1100 000815 Beacon HRD
VK4CP VIDEO 49.7499 1050 000815 Vid/TV HRD 330
V73AT 4W6UN 50.097 1007 000815 Beacon HRD 579 into RJ38 nice!
JM1IGJ VK4CXQ 50.110 0908 000815 CW QSO 599@
KH7R KH6ND/KH5 50.109 0901 000815 CW QSO 180 RST 519
7J7ADB VK4ZEK 50.110 0912 000815 CW HRD 559
7J7ADB VK4CXQ 50.110 0910 000815 CW HRD 599
V73AT KH5/KH6ND 50.1093 0910 000815 CW QSO tnx for new one!
JI2EVL FK8CA 50.110 0839 000815 CW QSO 519
V73AT KH6HAK 50.110 0805 000815 SSB QSO 55 kh6 bcns 599
JA8NAE DS5JQK 50.165 0017 000815 SSB QSO 59+ e skip hl5xf hrd cq..
VK3OT 4W6UN/QRX 50.097 2400 000819 Beacon HRD QRX QRX QRX Friday for 2 weeks
HL1LTC 4W6UN 50.097 1440 000814 Beacon HRD RST 559
JM1IGJ 4W6UN 50.097 1417 000814 Beacon HRD
JJ2MWV V73SIX 50.014 1245 000814 Beacon HRD 110 539
JA1KAW VK4ABW 50.110 1216 000814 SSB HRD vk4jq cw
VK4JSR R1 TV 49.50 1114 000814 Vid/TV HRD 355 RS59 Also JE7YNQ and othe
JM1IGJ P29BPL 50.029 1010 000814 Beacon HRD
JM1IGJ YJ8WR 50.079 1905 000814 Beacon HRD
V73AT VK4ABW 50.120 0937 000814 SSB QSO
JI2EVL KH8/N5OLS 50.1106 0935 000814 CW HRD 519
V73AT VK4BRG/B 50.077 0935 000814 Beacon HRD
V73AT KH8/N5OLS 50.110 0935 000814 CW HRD
7J7ADB VK4CXQ 50.100 0930 000814 CW QSO 559
JI1UHZ FK8CA 50.110 0755 000814 CW HRD
V73AT VK4BRG 50.077 1013 000813 Beacon HRD 559 into rj38
V73AT P29BPL 50.029 1012 000813 Beacon HRD 599 into rj38
VK4JSR JA2BZY 50.11 1002 000813 SSB HRD 355 icw VK4's. RST 53
JA8NAE DS5IJG 50.120 0052 000813 SSB QSO also ds5jqk cq.. rs51-59
ZL3TY VK7GUN 50.11 1050 000812 CW QSO AU b/s also hrd VK7RAE &
JA8NAE VR2ZNC 50.130 2336 000812 SSB QSO rs53 cq cq....
JA8NAE VR2XMT 50.175 2325 000812 SSB QSO rs53 e skip into qn13er
VK3OT AU-CONDX 50.297 1400 000812 Beacon HRD 180 QE/RE VK/ZL TV AU VK7 BCNS
KH6SX VK4CXQ 50.110 0930 000812 CW QSO also vk4abw v73six/b
VK3OT ZL4-TV 545.250 0900 000812 Vid/TV HRD 165 RE AU B/S 55A
VK3OT VK7RST 50.297 0915 000812 Beacon HRD 165 QE37 AU B/scatter
JA1KAW VK4CXQ 50.100 0855 000812 CW QSO 135
JA1VOK YJ8WR 50.110 0858 000812 SSB QSO 110 RS55 flutter
ZL3TIC ZL2LE 50.140 0835 000812 SSB QSO Superb AU
ZL3TIC ZL4DK 50.110 0834 000812 SSB QSO 4/6 VIA AU
JA1VOK VK4JSR 50.110 0844 000812 SSB QSO 120 RS56 flutter V73SIX/b
ZL3TIC ZL3TY 50.140 0838 000812 SSB QSO 5/9 VIA AU
ZL3TIC ZL2KT 50.110 0824 000812 SSB QSO 4/9 VIA AU
ZL3TIC AU BACKSKATT 50.000 0814 000812 Other HRD Now very strong 45.240,25
WH6O VK4KJL 50.110 0749 000812 SSB QSO v73/b 57
VK3OT AURORAL 50.057 0800 000812 Beacon HRD 165 QE37 VK7 beacons VK2 VID
ZL3TIC AU BACKSKATT 50.000 0430 000812 Other HRD All ZL TV strong
ZL3TY AURORAL B/S 45.25 0400 000812 Other HRD Video and ZL3SIX strong f
VK3OT RUSSIAN VID 49.7502 0000 000811 Vid/TV HRD 300 UB5? over India 539
VK3OT 9M/HS-TV 48.25+- 2340 000811 Vid/TV QSO 340 OJ Strong HS and 9M TV now h
VK3OT VK-TV-AU 46.24 1230 000811 Vid/TV HRD 46.172 Es 599 240 55Au.
IK8DYD E4/JM1JMG 50.110 0923 000811 SSB QSO
ZL3TIC AU 50.110 0430 000811 Other HRD Strong AU on 45.250, 55.2
ZL3TY ASIAN TV 49.749. 0038 000811 Vid/TV HRD
VK4JSR JA2IGY 50.010 1000 000810 Beacon HRD 350 RST519 also JE7YNQ RST519
JE4JFP 4W6UN 50.115 1300 000810 SSB HRD FB SIGs
JF2VNV 4W6UN 50.097 1230 000810 Beacon HRD RST599 BIG SIGS
JA8NAE P29BPL 50.029 1006 000810 Beacon HRD weak hard qso from ja8 I
JJ1CKD P29PL 50.110 1000 000810 SSB QSO RS/55 With QSB,QSL Via VK
JF2VNV P29PL 50.110 0950 000810 SSB HRD also P29BPL/B,
VK3OT UA0TV 49.7498 0500 000810 AM HRD 355 PN/ON Weak Now, also ZLTV F2 B/
ZL3TIC AUST TV 46.240 0100 000810 Vid/TV HRD very strong 5/9++
VK3OT BYTV 49.7512 0040 000810 AM HRD 340 ON?? Slow QSB in Now.
VK3OT UA0-TV 49.7502 0040 000809 AM HRD 350 PN53 Vladivostok
JL4GTO 9M2/JI1ETU 50.085 1450 000809 Beacon HRD 240 rst 539
HL1LTC VK6RSX 50.304 1435 000809 Beacon HRD RST 559
HL1LTC 4W6UN 50.097 1435 000809 Beacon HRD RST 539
JA8NAE 4W6UN 50.115 1258 000809 SSB QSO 215 rs53 into qn13er
JA8NAE P29BPL 50.029 1048 000809 Beacon HRD weak
JI4TKJ KH6ND/KH5 50.110 0900 000809 CW HRD 100 SRY MISS TIME
JI4TKJ KH6ND/KH5 50.110 0800 000809 CW HRD 100
JR2HCB KH6ND/KH5 50.110 0840 000809 CW HRD CQ CQ..
KH7L YJ8WR/B 50.078 0840 000809 Beacon HRD also V73SIX/B; KH6ND/KH5
JE1BMJ KH6ND/KH5 50.1099 0820 000809 CW HRD 105 Still good sigs! Calling
JE1BMJ KH6ND/KH5 50.1099 0805 000809 CW QSO 105 Good Sigs! Calling CQ
ZL3TY VK2DN 50.16 0249 000809 SSB QSO Also VK7JG @ 0433z
VK3OT UA0-TV 49.7502 0415 000809 Vid/TV HRD 355 PN53 Vladivostok
ZL3TIC 49.750 49.750+ 0145 000809 Vid/TV HRD STRONG UP TO 5/9!!
ZL3TIC VK3DUT 50.110 0130 000809 SSB QSO Very strong 5/9++ signal
VK3OT BY-TV 49.7496 0110 000809 Vid/TV HRD 350 ONxx Chinese Video here 599
VK3OT UA0-TV 49.7500 0100 000809 Vid/TV HRD 355 PNxx Russian Video Strong here
P29KFS VR2XMT? 50.110 1310 000808 SSB HRD 310 Heard 59, could not call
JJ1CKD V73SIX 50.014 0941 000808 Beacon HRD With QSB.RST559-519
JJ1CKD VK8RAS 50.048 0938 000808 Beacon HRD FB Sig,JA-VK,TEP
ZL3NW JR2HCB 50.140 0746 000808 SSB QSO Also JA1 stn (total 6 )
ZL3TY VK2YOC 50.16 0433 000808 SSB QSO
ZL3TY JA1RJU 50.11 0712 000808 CW QSO
JA1VOK KH6HME/B 50.0615 2215 0008078 Beacon HRD RST419
P29KFS JA7WSZ 50.110 1100 000807 SSB HRD 350 Late report but 59+ then
7J7ADB P29BPL 50.029 1245 000807 Beacon HRD also 4W6UN/b
JA8NAE 4W6UN 50.097 1219 000807 Beacon HRD 220 also hrd vk8ms weak
JA8NAE P29BPL 50.029 1133 000807 Beacon HRD 180 very weak
VK8AH SP2HNF/MM 50.110 1156 000807 SSB QSO 300 PH57 Currently 08S 100E Callin
JA8NAE V73SIX 50.014 1023 000807 Beacon HRD 130 inqn13 519 10:00 cq hl1ktx
JH0HQP VK4JSR 50.110 1008 000807 SSB HRD CQ CQ 59!FB SIG!
JE1BMJ KH8/N5OLS 50.110 0840 000807 CW HRD CQ
UA0CQ CQ DX 144110 0625 000807 SSB HRD QRV
JK2KNH 8J2OOO 50.250 0618 000807 SSB QSO
JK2KNH 8J2OOO 50. 0618 000807 SSB QSO
JH0HQP DS3DJX 50.110 0907 000806 SSB HRD cq!
JE1BMJ BV2/7M1STT 50.120 0530 000806 SSB QSO 240 Good Sigs Suzuki-kun
HL1LTC BV2/7M1STT 50.120 0533 000806 SSB QSO RS 59 FB SIG
JA1VOK V73SIX 50.014 0505 000806 Beacon HRD RST579
VR2ZGC JA6BHL 50.210 0339 000806 SSB QSO 59
P29KFS VK4DUG 50.110 0335 000806 SSB QSO 180 Wide Es All 20+/9 !
P29KFS VK8MS 50.110 0301 000806 SSB QSO 080 Back scatter S9+
VK4FNQ JA1VOK 50.110 0029 000806 SSB HRD 355 Calling CQ 51
JA9SSB KH6ND/KH5 50.1098 0758 000805 CW QSO 80 559qsb
UA0CQ CQ DX 144.110 1045 000805 SSB HRD Korea FM Radio station 80
UA0CQ CQ DX 144.110 1023 000805 SSB HRD JA TV-video 1-chan. 95.
KH7L V73SIX/B 50.013 0802 000805 Beacon HRD 579 in BL11
JA1VOK KH6ND/KH5 50.110 0735 000805 CW QSO 80 RST559
JA8CAR HL5XF 50.130 0738 000805 SSB QSO 250 59QSB
JA3EGE KH6ND/KH5 50.110 0729 000805 CW QSO 105 599 fb
W6/JE6JYT NL7ZW 50.127 0358 000805 SSB QSO BP71 and KL7NO/ possible JA?
JE2DWZ BD7NI 50.110 0231 000804 SSB HRD 0226 VR2IO 110SSB
N5JHV ASIA VIDEO 49750 0035 000804 Vid/TV HRD 325 CQ JA on 50.105 CW now
JA8CAR BY TV? 51.250 1235 000803 FM HRD 270 57
JA8CAR DS1CMD 51000 1155 000803 FM QSO 240 57-59QSB
VK4FNQ JT1KAA 50.110 1001 000803 SSB QSO 355 ALSO HRD HL1KTX
JA8NAE P29BPL 50.029 1030 000802 Beacon HRD rst519 into qn13er ev-tep
JA8NAE DS3DJX 50.144 1026 000802 SSB QSO 57 e skip qsb cq cq...
BV2DP 4W6UN 50.115 1317 000801 SSB QSO SSB 55 www.bv2dp.com
JA8NAE ZL-TV 50.750 0332 000801 FM HRD 165 s1-2voice45.250vid tv

Presented by Waiwai Ham Life!!

[About this Page in Japanese]|[About this Page in English]